Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Kobiety przeciwko mundurowej dyskryminacji
Przy Pełnomocniku Rządu do spraw Równego Traktowania powstał zespół opiniodawczo-doradczy „Kobiety w służbach mundurowych”, który tworzą funkcjonariuszki jednostek podległych Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. więcej...
Alkolocki w pojazdach użyteczności publicznej
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje nałożenie od 2018 r. obowiązku zamontowania urządzenia uniemożliwiającego jazdę pod wpływem alkoholu w pojazdach użyteczności publicznej. więcej...
Szybsze reagowanie służb w systemie e-call
Dane otrzymywane przez system e-call umożliwią służbom ratowniczym szybsze udzielanie pomocy kierowcom i pasażerom pojazdów oraz zmniejszą liczbę ofiar wypadków. więcej...

Monitoring analogowy a kamery IP


Obecnie rynek telewizji przemysłowej podzielony jest między system oparty na kamerach analogowych oraz na kamerach IP. Na znacznie szersze korzystanie z funkcji zakupionego sprzętu pozwala sprzęt IP, który jest przyszłością monitoringu. więcej...

Promocja│22.05.2014 - Systemy do zarządzania kryzysowego

Obserwując sytuacje na świecie, zauważyliśmy jak wiele dzieje się na arenie międzynarodowej.
Sytuacje kryzysowe zdarzają się w każdym kraju w związku z czym każdy Naród musi poradzić sobie z nimi najlepiej jak potrafi.Niezbędna jest sprawna komunikacja, odpowieni sprzęt, ale i oprogramowanie informatyczne, które usprawni każde działanie. więcej...

Systemy przeciwpożarowe w budynkach

więcej...


Deregulacyjny chaos w ochronie

Cel deregulacji nie spełni się nawet w jednym procencie – mówi Jarosław Kur, członek zarządu Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona” oraz prezes Biura Ochrony Mienia i Osób „Servo”. więcej...
Samorządy stracą fotoradary

Projekt Platformy Obywatelskiej przewiduje odebranie strażom gminnym uprawnień do rejestrowania wykroczeń drogowych. Gminy nie będą mogły ustawiać i używać fotoradarów.

 

więcej...
Zmiany odszkodowań dla funkcjonariuszy

Projekt ustawy w sprawie odszkodowań dla funkcjonariuszy za uszczerbek na zdrowiu zakłada, że odszkodowania będą równe dla wszystkich funkcjonariuszy.

więcej...
Niebezpieczna polska kolej
Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że system zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym ma wiele istotnych luk. więcej...
MSW za skróceniem minimalnego terminu zgłaszania imprezy masowej  
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przedstawił stanowisko ministerstwa w sprawie zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. więcej...
TETRA – dla wszystkich służb bezpieczeństwa publicznego
W przeszłości – a w nielicznych krajach europejskich również dzisiaj – służby bezpieczeństwa publicznego takie, jak: policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe dysponowały własnymi analogowymi systemami łączności radiowej. Jakość dźwięku i ochrona prywatności w przypadku systemów analogowych pozostawiała wiele do życzenia, a użytkownicy mieli utrudniony kontakt z przedstawicielami innych organizacji, zwłaszcza w przypadku większych sytuacji kryzysowych. więcej...

Nowoczesna odzież ochronna do zadań specjalnych
więcej...
Systemy technologiczne ratują życie
System nadzoru wizyjnego zbudowany w oparciu o wysokiej jakości kamery IP mógłby zmienić następstwa wielu nieszczęśliwych wypadków. Szybka interwencja pogotowia wezwanego przez dyspozytora pozwoliłaby zatamować krwotok u ofiary pobicia oraz przywrócić akcję serca u osoby z zawałem. więcej...
STRAŻ POŻARNA: Wideokonferencje usprawnią działanie straży pożarnej więcej...
POLICJA: Szkolenia w Policji wymagają unowocześnienia więcej...
RATOWNICTWO: Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu ma do 2015 r. stać się największą tego typu placówką w Polsce więcej...
Gry symulacyjne – system przygotowania do podejmowania decyzji
Gry decyzyjne oferują szeroki zakres możliwości ćwiczenia pożądanych umiejętności. Uczestnicy symulacyjnych gier decyzyjnych – postawieni są w pewnej hipotetycznej – ale maksymalnie wiernie odwzorowującej rzeczywistość sytuacji, wymagającej podjęcia wielu decyzji. więcej...
Bezpieczeństwo danych pod kontrolą
Program, który pozwala na podłączenie jedynie autoryzowanych urządzeń, połączenia VPN przy dostępie do firmowej poczty poza biurem oraz instalacja na telefonie służbowym oprogramowania, które w przypadku kradzieży pozwoli zdalnie wykasować pamięć telefonu, to rozwiązania pomagające chronić dane. więcej...
Brakuje komunikacji na szczeblu operacyjnym
W wielu gminach zadania obrony cywilnej, której mylnie przypisywane jest zarządzanie kryzysowe, realizowane są przez osoby pracujące na jedną czwartą etatu. W takim systemie nie można przeciwdziałać zagrożeniu – przestrzega prof. Bogdan Kosowski. więcej...

< 1   ...   49 50 51 52 53 55   ...   55 >
 

20 lipca, Warszawa, Szkolenie "Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika", http://frdl.mazowsze.pl

26 lipca, Warszawa, Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2018, http://fire-expo.pl/

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter