Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

RAPORT NIK: Niezbędny jeden organ koordynujący obszar bezpieczeństwa drogowego

Postulowane przez Najwyższą Izbę Kontroli utworzenie jednej instytucji mającej odpowiadać za system bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce nie budzi znaczących kontrowersji. Dyskusję wywołuje jednak, który resort powinien się tym zająć.

 

więcej...
Współpraca między wojskiem a policją jest konieczna
Policja i wojsko będą udostępniać sobie nawzajem obiekty i sprzęt. Porozumienie służb dotyczyć ma także wymiany informacji. Wzajemne wsparcie ułatwi na pewno wykonywanie niektórych zadań. Natomiast do końca roku Policja zamierza zakupić dodatkowo wyposażyć każdy patrol w paralizator.
więcej...
Ochotnicze Straże Pożarne walczą w Sejmie o świadczenia
na okres choroby
Obywatelski projekt ustawy o ochronie przeciwpożarowej trafił do specjalnej grupy parlamentarnej, co ma przyśpieszyć ścieżkę legislacyjną. Jego założenia zyskały akceptację minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej. więcej...


Warto inwestować w ochronę przeciwpożarową

Bezpieczeństwu pożarowemu w mieszkaniach było poświęcone zorganizowane 22 stycznia 2015 r. posiedzenie Senackiego Zespołu Strażaków pod przewodnictwem senatora Zbigniewa Meresa.  
więcej...
Doktryna odpowiedzią na cyberzagrożenia

Dokument zawierający rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni został opublikowany 22 stycznia br. Doktryna przygotowana została w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

więcej...
Ratownicy TOPR i GOPR otrzymali podwyżki
Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1 stycznia 2015 r. ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  otrzymywać będą wyższe wynagrodzenia. więcej...

Znaczny wzrost liczby detektywów po deregulacji

W okresie od stycznia do października 2014 r. licencję na wykonywanie zawodu detektywa otrzymało ponad pół tysiąca osób – dla porównania w 2013 r. taką licencję wydano jedynie 43 osobom.

 

więcej...Prowadzenie górskiej akcji ratunkowej

Podczas akcji lawinowych kluczowe jest szybkie podjęcie działań oraz przyjęcie odpowiedniej taktyki

więcej...
Obowiązują nowe legitymacje policjantów
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało nowy wzór legitymacji policyjnych, które obowiązują od 1 stycznia br. więcej...
Umowa ułatwi policji pościgi w Niemczech

Sejm RP uchwalił ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a Niemcami dotyczącą współpracy Policji, Straży Granicznej i celników m.in. w zakresie ścigania sprawców wykroczeń.

więcej...Pierwszy rok "Bezpieczeństwa publicznego"
Dziękujemy, że byliście z nami. więcej...

Rusza
Regionalny
System
Ostrzegania
mieszkańców

Ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi czy innych zdarzeniach, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu obywateli od 1 stycznia 2015 roku będą przekazywane użytkownikom telefonów komórkowych (smartfonów) i widzom telewizji publicznej.
 
Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach. więcej...

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
więcej...

Groźny tlenek węgla

Pomimo że w ciągu ostatnich 4 lat liczba śmiertelnych ofiar zatrucia tlenkiem węgla zmalała o połowę, to wciąż bilans zdarzeń i liczba poszkodowanych są wysokie. więcej...

Strażnicy miejscy i gminni wystawiają mniej mandatów

Strażnicy miejscy wystawili o ponad 159 tys. mandatów mniej niż w 2012 roku – wynika z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
więcej...
Suchy zbiornik retencyjny uchroni Kraków przed powodzią
W Bieżanowie rozpoczęła się budowa zbiornika retencyjnego, który ma być bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpowodziowej w tej części Krakowa. więcej...
Miasto tworzy własną „armię”

Świdnik (woj. lubelskie) jest pierwszym miastem w Polsce, które utworzyło Strzelecki Pododdział Obrony Narodowej (SPON). Członkowie specjalnego oddziału mają być wykorzystywani m.in. podczas klęsk żywiołowych.

więcej...
PKP wyciąga wnioski ze Szczekocin

Prokuratura w Częstochowie zakończyła śledztwo w sprawie katastrofy pod Szczekocinami, właściwie zamykając etap szukania winnych tragedii. Pozostaje pytanie, czy analiza katastrofy pozwoli zapobiec powtórzeniu się takiego wypadku.

 

więcej...

Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało

Trzyosobowy zespół to nie tylko wzrost efektywności medycznych czynności ratunkowych, ale również szansa dla ratowników medycznych na zmniejszenie obciążeń wynikających z ręcznych prac transportowych w codziennej pracy – mówi Edyta Wcisło, przewodnicząca PRRM.

więcej...


Rozbudowa narzędzi systemu powiadamiania ratunkowego usprawnia współdziałanie służb

System Powiadamiania Ratunkowego składa się z wielu podmiotów, których skuteczna współpraca często decyduje o ludzkim życiu. W Polsce system ten jest stale rozbudowywany o nowoczesne rozwiązania, które m.in. usprawniają komunikację między służbami, a także przyśpieszają czas ich reakcji.

więcej...

< 1   ...   49 50 51 52 53 55 56 57   ...   57 >
 

3-5 października, Ossa k. Rawy Mazowieckiej, VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego, www.ksoin.pl

8-9 października, Kraków, IV European Cybersecurity Forum - CYBERSEC 2018 w Krakowie, https://cybersecforum.eu/pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter