Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

NIK krytycznie o kąpieliskach

Najwyższa Izba Kontroli kontrolując stan kąpielisk, ujawniła nieprawidłowości. Na terenie niektórych obszarów wodnych brakowało ratowników, a oznakowania miejsc niebezpiecznych były niepełne. więcej...

Zaproszenie: Największe branżowe spotkanie projektantów, specjalistów i prewentystów 23 lipca w Warszawie

Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Konsula Honorowego Finlandii, będzie miała miejsce 12 edycja Ogólnopolskiego Kongresu Pożarnictwa – największego wydarzenia w branży ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Specjalistyczne wykłady, pokazy ratownictwa technicznego, medycznego – udzielania pierwszej pomocy, technik gaszenia, warsztaty „praktyka” oraz najlepsi z branży eksperci to tylko przedsmak tego co wydarzy się w tym dniu. Stadion Narodowy kojarzony przede wszystkim z piłką nożną przejmą na ten dzień znawcy ochrony przeciwpożarowej. więcej...
Wzrosła liczba kontroli operacyjnych policji  
Podczas obrad poselskiej komisji spraw wewnętrznych parlamentarzyści przyjęli informację ministra spraw wewnętrznych na temat działalności policji za rok 2013 i 2014. więcej...

Rewolucja technologiczna w kujawsko-pomorskiej policji

Łączność pomiędzy wszystkimi komendami miejskimi i powiatowymi oraz komendą wojewódzką w Bydgoszczy zostanie połączona w jednolity system. Wspólny system komunikacji głosowej powinien poprawić efektywność jednostek policji w regionie. więcej...
        
  

Ukazał się nowy numer Bezpieczeństwa Publicznego

W najnowszym numerze m.in.:

  • Temat numeru:Cyfrowe rozwiązania wsparciem dla tradycyjnych systemów ostrzegania
  • Aktualności:Rewolucja technologicznaw kujawsko-pomorskiej policji
  • Raport:Wprowadzenie dyrektywy Seveso III ma zapobiegaćawariom przemysłowym
  • Rozmowa numeru:Wojciech Radecki (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) "Ulepszamy system ostrzegania"
więcej...
MSW nie zmieni statusu ratowników

Posłanka PSL wystosowała do MSW postulat, by ratownicy medyczni otrzymali status służb mundurowych i byli wyposażeni w broń służącą do obrony.

 

więcej...

Poduszkowce uniwersalnym środkiem transportu dla służb

Tereny podmokłe i niesprawdzone pokrywy lodowe stanowią zagrożenie dla ekip ruszających na ratunek poszkodowanym. Doskonałym rozwiązaniem dla ratowników pracujących w tak trudnym terenie jest poduszkowiec PRC-600 opracowany w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

więcej...
Przepisy o ochronie ludności trzeba dostosować do czasu pokoju

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt ustawy o ochronie ludności, który zakłada możliwość wykorzystania struktur obrony cywilnej także w czasie pokoju. Ponadto ma na celu stworzenie ram prawnych dla zapewnienia warunków niezbędnych dla ochrony życia i zdrowia ludzi oraz podstawowych warunków dla przetrwania ludności w sytuacji zagrożeń, współpracy i współdziałania systemów, organów, służb i innych podmiotów wykonujących zadania z zakresu ochrony ludności.

 

więcej...

Powstaną nowe bazy lotnictwa ratunkowego

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) posiada obecnie 17 stałych i jedną sezonową bazę lotniczą, ale po zakupie nowego sprzętu ta liczba ma się zwiększyć do dwudziestu. Zwiększy się także liczba gminnych miejsc lądowania, których w tej chwili jest już ponad 1800. więcej...


Wypracowane procedury pomagają ratownikom wodnym w fazie reagowania

 

Prowadzenie dynamicznych akcji na wodzie wymaga formy dowodzenia, która zapewnia najwyższą skuteczność. Ratownicy i zespoły ratowników wodnych powinni posiadać na określonym stanowisku wypracowane procedury postępowania i algorytmy czynności, uwzględniające miejscowe zagrożenia, ryzyko wystąpienia zdarzeń negatywnych, rozłożone w kilku fazach od stwierdzenia lub przyjęcia zgłoszenia o wypadku po profesjonalną ewaluację. Zespół ratowników musi też dzielić zadania na czysto ratownicze i asekuracyjne, ponieważ nie można przewidzieć scenariusza akcji ratowniczej.

więcej...
Zarządy dorzeczy zajmą się wałami

Według projektu ustawy Prawo wodne dwie największe rzeki w Polsce – Wisła i Odra – zyskają własnych gospodarzy. Nowe zarządy dorzeczy będą odpowiadać m.in. za inwestycje i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych.

więcej...

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie o kąpieliskach

Z raportu NIK wynika, że tylko w 1/3 badanych gmin podjęto działania mające poprawić działania związane z badaniem jakości wody.

więcej...
W Kolejach Wielkopolskich dostępne są defiblyratory
Zakup sfinansował samorząd województwa. więcej...
Uruchomiono wspólny kanał komunikacji Straży Granicznej i Służby Celnej
Jednym z głównych celów współpracy między obydwoma służbami będzie redagowanie i udoskonalanie w nowe usługi wspólnego kanału komunikacji – www.granica.gov.pl. więcej...
Podpisano porozumienie umożliwiające porównywanie danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac
Porozumienie podpisali Komendant Główny Policji, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej oraz dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego. więcej...
Funkcjonariusze MSW coraz dłużej pozostają w służbie
Z roku na rok poprawiające się warunki pracy w komisariatach i komendach oraz coraz nowocześniejszy sprzęt przekładają się na dłuższe pozostawanie funkcjonariuszy w służbie MSW. więcej...


Konieczna współpraca nad bezpieczeństwem chemicznym

W listopadzie odbędzie się światowy Kongres oraz Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa Chemicznego. Mają umocnić pozycję Polski jako lidera w globalnym rozwoju tej gałęzi.

więcej...

Jednolity system łączności usprawni pracę funkcjonariuszy
Policja już od wielu lat zabiega o stworzenie jednolitego cyfrowego systemu łączności radiowej. Jeden wspólny system radiokomunikacyjny bardzo ułatwiłby pracę wszystkim służbom podlegającym resortowi spraw wewnętrznych – mówi mł. insp. Jarosław Magiera, naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. więcej...
Zaproszenie na XII edycję Ogólnopolskiej Konferencji: „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb" 20 maja br.
Sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w wyniku działania sił przyrody, kataklizmów, a także być efektem działalności człowieka lub jej zaniechania. Aby im zapobiec niezwykle ważna jest systematyczna identyfikacja przyczyny problemu oraz jej dogłębna analiza. Opracowywanie skutecznej strategii przeciwdziałania skutkom sytuacji kryzysowych to jedno z najważniejszych wyzwań, z którym muszą zmierzyć się funkcjonariusze służb mundurowych. więcej...


Dzień Strażaka: 390 nowych oficerów PSP

We wtorek 5 maja 2015 r. na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się promocja 390 oficerów Państwowej Straży Pożarnej, jako jeden z elementów obchodów „Dnia Strażaka” w roku 2015.

więcej...

< 1   ...   55 56 57 58 59 61 62 63 64   ...   64 >
 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter