Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Łatwiejszy dostęp do numeru 112
Średni czas oczekiwania na odebranie połączenia pod numerem alarmowym 112 skrócił się z 28 do 11 sekund, jednak blisko połowa zgłoszeń jest nadal fałszywa. więcej...

Większość interwencji straży miejskich jest typowo policyjna
O raporcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na temat działalności straży miejskich i gminnych w 2013 roku, oczekiwanych zmianach oraz standaryzacji tej formacji w przyszłości rozmawiamy z Arturem Hołubiczko, prefektem Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.
 
więcej...

           
Ukazał się nowy numer Bezpieczeństwa Publicznego

W najnowszym numerze poruszamy temat straży gminnych i miejskich. Program standaryzacji straży gminnych i miejskich daje możliwość usystematyzowania prawnej i organizacyjnej ich działalności, wskazuje również na zadania związane z utrzymaniem porządku publicznego, które są istotne z punktu widzenia społeczności lokalnych. więcej...

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego zwiększy przepustowość Widawy

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry jest obecnie największą inwestycją hydrotechniczną w Polsce. Obok modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego inwestycja obejmuje budowę zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny, który ma być oddany do użytku w 2017 r.

 

więcej...

Odpowiedzialność za system bezpieczeństwa ruchu drogowego powinna leżeć po stronie MSW
W Polsce niemal wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, właśnie dlatego ten resort powinien przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w tym zakresie – twierdzi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.
 
więcej...
Falochrony w Jarosławcu zabezpieczą morski brzeg

W Jarosławcu rozpoczęła się realizacja oczekiwanej od lat inwestycji, czyli budowa pięciu odcinków falochronów brzegowych oraz wyposażenie brzegu w kolejny system odwodnienia.

 

więcej...
RAPORT NIK: Niezbędny jeden organ koordynujący obszar bezpieczeństwa drogowego

Postulowane przez Najwyższą Izbę Kontroli utworzenie jednej instytucji mającej odpowiadać za system bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce nie budzi znaczących kontrowersji. Dyskusję wywołuje jednak, który resort powinien się tym zająć.

 

więcej...
Współpraca między wojskiem a policją jest konieczna
Policja i wojsko będą udostępniać sobie nawzajem obiekty i sprzęt. Porozumienie służb dotyczyć ma także wymiany informacji. Wzajemne wsparcie ułatwi na pewno wykonywanie niektórych zadań. Natomiast do końca roku Policja zamierza zakupić dodatkowo wyposażyć każdy patrol w paralizator.
więcej...
Ochotnicze Straże Pożarne walczą w Sejmie o świadczenia
na okres choroby
Obywatelski projekt ustawy o ochronie przeciwpożarowej trafił do specjalnej grupy parlamentarnej, co ma przyśpieszyć ścieżkę legislacyjną. Jego założenia zyskały akceptację minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej. więcej...


Warto inwestować w ochronę przeciwpożarową

Bezpieczeństwu pożarowemu w mieszkaniach było poświęcone zorganizowane 22 stycznia 2015 r. posiedzenie Senackiego Zespołu Strażaków pod przewodnictwem senatora Zbigniewa Meresa.  
więcej...
Doktryna odpowiedzią na cyberzagrożenia

Dokument zawierający rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni został opublikowany 22 stycznia br. Doktryna przygotowana została w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

więcej...
Ratownicy TOPR i GOPR otrzymali podwyżki
Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1 stycznia 2015 r. ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  otrzymywać będą wyższe wynagrodzenia. więcej...

Znaczny wzrost liczby detektywów po deregulacji

W okresie od stycznia do października 2014 r. licencję na wykonywanie zawodu detektywa otrzymało ponad pół tysiąca osób – dla porównania w 2013 r. taką licencję wydano jedynie 43 osobom.

 

więcej...Prowadzenie górskiej akcji ratunkowej

Podczas akcji lawinowych kluczowe jest szybkie podjęcie działań oraz przyjęcie odpowiedniej taktyki

więcej...
Obowiązują nowe legitymacje policjantów
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało nowy wzór legitymacji policyjnych, które obowiązują od 1 stycznia br. więcej...
Umowa ułatwi policji pościgi w Niemczech

Sejm RP uchwalił ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a Niemcami dotyczącą współpracy Policji, Straży Granicznej i celników m.in. w zakresie ścigania sprawców wykroczeń.

więcej...Pierwszy rok "Bezpieczeństwa publicznego"
Dziękujemy, że byliście z nami. więcej...

Rusza
Regionalny
System
Ostrzegania
mieszkańców

Ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi czy innych zdarzeniach, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu obywateli od 1 stycznia 2015 roku będą przekazywane użytkownikom telefonów komórkowych (smartfonów) i widzom telewizji publicznej.
 
Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach. więcej...

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
więcej...

Groźny tlenek węgla

Pomimo że w ciągu ostatnich 4 lat liczba śmiertelnych ofiar zatrucia tlenkiem węgla zmalała o połowę, to wciąż bilans zdarzeń i liczba poszkodowanych są wysokie. więcej...

< 1   ...   56 57 58 59 60 62 63 64   ...   64 >
 

27-28 marca, Warszawa, IX Edycja Smart City Forum, http://smartcityforum.pl

28 marca, Warszawa, IV edycja Economic Security Forum ECONSEC 2019, http://econsec.pl

28 marca, Łódź, Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie, https://gigacon.org

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter