Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

XI Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa cieszył się dużym zainteresowaniem

Jedenasta edycja kongresu odbyła się na Stadionie Narodowym. Konferencja zgromadziła prawie tysiąc uczestników oraz wielu wiodących wystawców z branży.


więcej...

Promocja | Zaproszenie na Kongres Pożarnictwa 24.07.2014 Stadion Narodowy, Warszawa

KONGRES POŻARNICTWA to największa coroczna konferencja poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych tym razem odbędzie się w Strefie Biznes STADIONU NARODOWEGO przy  Al. Księcia J. Poniatowskiego 1 w Warszawie. więcej...
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa o ratownictwie i ochronie środowiska na obszarach śródlądowych

16 czerwca 2014 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Ratownictwo i ochrona środowiska na obszarach śródlądowych. Edukacja, prewencja i strategia”. Celem konferencji było zaprezentowanie wiedzy, wyników badań i doświadczeń praktycznych z dziedziny ratownictwa wodnego i ochrony środowiska. więcej...
Dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dostępne także dla samorządów
Serwis www.obserwatoriumbrd.pl został przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. więcej...
Monitoring rejestruje głównie wykroczenia

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała funkcjonowanie monitoringu w polskich miastach. Z danych instytucji wynika, że tylko co 20. zaobserwowane zdarzenie miało związek z poważnym czynem przestępczym.

więcej...
Powiaty mają zasadnicze znaczenie w zarządzaniu kryzysowym

W dniach 12-13 maja 2014 r. na terenie Akademii Obrony Narodowej odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”. Tematem tegorocznej edycji konferencji było „Zarządzanie kryzysowe na poziomie województwa i w jednostkach samorządu terytorialnego”.

więcej...
NIK krytykuje za fotoradary

Z raportu sporządzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, obejmujący wykorzystanie fotoradarów zarządzanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego jest niewydajny.

więcej...
Wzrasta pozytywna ocena pracy służb

Z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że już ponad 2/3 ankietowanych dobrze ocenia działalność policji i wojska. Wzrosła też pozytywna ocena CBA.

 

więcej...
Wypadek masowy  – specyfika działań ratowniczych  
więcej...

Prawie dwa miliardy złotych wydano na przeciwdziałanie powodziom

W 2013 r. na zadania związane z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i usuwaniem ich skutków wykorzystano 1 191 855,8 tys. zł pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa. Po stosunkowo łagodnej zimie Polsce nie grozi wystąpienie powodzi na dużą skalę, jednak działania mające zabezpieczyć ludzi i tereny przed ich wystąpieniem i skutkami są prowadzone przez cały rok.

więcej...
Kobiety przeciwko mundurowej dyskryminacji
Przy Pełnomocniku Rządu do spraw Równego Traktowania powstał zespół opiniodawczo-doradczy „Kobiety w służbach mundurowych”, który tworzą funkcjonariuszki jednostek podległych Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. więcej...
Alkolocki w pojazdach użyteczności publicznej
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje nałożenie od 2018 r. obowiązku zamontowania urządzenia uniemożliwiającego jazdę pod wpływem alkoholu w pojazdach użyteczności publicznej. więcej...
Szybsze reagowanie służb w systemie e-call
Dane otrzymywane przez system e-call umożliwią służbom ratowniczym szybsze udzielanie pomocy kierowcom i pasażerom pojazdów oraz zmniejszą liczbę ofiar wypadków. więcej...

Monitoring analogowy a kamery IP


Obecnie rynek telewizji przemysłowej podzielony jest między system oparty na kamerach analogowych oraz na kamerach IP. Na znacznie szersze korzystanie z funkcji zakupionego sprzętu pozwala sprzęt IP, który jest przyszłością monitoringu. więcej...

Promocja│22.05.2014 - Systemy do zarządzania kryzysowego

Obserwując sytuacje na świecie, zauważyliśmy jak wiele dzieje się na arenie międzynarodowej.
Sytuacje kryzysowe zdarzają się w każdym kraju w związku z czym każdy Naród musi poradzić sobie z nimi najlepiej jak potrafi.Niezbędna jest sprawna komunikacja, odpowieni sprzęt, ale i oprogramowanie informatyczne, które usprawni każde działanie. więcej...

Systemy przeciwpożarowe w budynkach

więcej...


Deregulacyjny chaos w ochronie

Cel deregulacji nie spełni się nawet w jednym procencie – mówi Jarosław Kur, członek zarządu Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona” oraz prezes Biura Ochrony Mienia i Osób „Servo”. więcej...
Samorządy stracą fotoradary

Projekt Platformy Obywatelskiej przewiduje odebranie strażom gminnym uprawnień do rejestrowania wykroczeń drogowych. Gminy nie będą mogły ustawiać i używać fotoradarów.

 

więcej...
Zmiany odszkodowań dla funkcjonariuszy

Projekt ustawy w sprawie odszkodowań dla funkcjonariuszy za uszczerbek na zdrowiu zakłada, że odszkodowania będą równe dla wszystkich funkcjonariuszy.

więcej...
Niebezpieczna polska kolej
Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że system zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym ma wiele istotnych luk. więcej...

< 1   ...   58 59 60 61 62 64   ...   64 >
 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter