Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Straż Graniczna podejmuje współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej

W Warszawie na Placu Piłsudskiego zorganizowane zostały pierwsze centralne obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Po uroczystości gen. bryg. SG Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej oraz gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej podpisali porozumienia o współpracy Straży Granicznej i WOT.

więcej...

NIK o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

Dziennie po polskich drogach kursuje ponad 20 tysięcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne (łatwopalne, wybuchowe, żrące, trujące, promieniotwórcze itp.). Z roku na rok rośnie liczba interwencji związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych przy przewozie takich substancji.


więcej...

Porozumienie z pracownikami cywilnymi Policji podpisane
Pracownicy cywilni Policji otrzymają od 1 lipca 2019 r. dodatkową podwyżkę w kwocie 250 zł na etat. Porozumienie w tej sprawie podpisali dzisiaj w MSWiA przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji. Niezależnie od tego pracownicy od 1 stycznia 2019 r. otrzymają 300 zł podwyżki z Programu Modernizacji.
więcej...

Służby podległe MSWiA rozszerzą współpracę w walce z dopalaczami

O rozszerzeniu współpracy pomiędzy służbami podległymi MSWiA i Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS) w kontekście walki z dopalaczami rozmawiano w siedzibie ministerstwa.


więcej...

Podsumowanie działalności polskich policjantów w Chorwacji i Bułgarii

W Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha z policjantami, którzy pełnili służbę w czasie tegorocznych wakacji w Chorwacji i Bułgarii.

więcej...

Patronat medialny "Bezpieczeństwo Publiczne"
Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic „GRANICE”| Lublin, 24-25 października 2018
W dniach 24-25 października 2018 r. w Targach Lublin odbędzie się druga edycja Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic „GRANICE”. Bezpieczeństwo granic na wschodniej flance Unii Europejskiej i związane z tym wyzwania, przegląd aktualnego stanu modernizacji wyposażenia polskich służb granicznych oraz infrastruktury wspierającej ochronę granic, miejsce i rola portów lotniczych w systemie granic RP – to tylko część zagadnień, jakie zostaną poruszone podczas tegorocznej edycji wydarzenia.


więcej...

Polscy funkcjonariusze Straży Granicznej wrócili z trudnej misji w Macedonii

Do Polski wrócili uczestnicy kolejnej edycji misji wspierającej Policję Graniczną Republiki Macedonii. Zastąpiła ich następna grupa naszych funkcjonariuszy, którzy będą pełnić służbę w ochronie granicy macedońsko-greckiej. Ósma zmiana wyruszyła do Macedonii 15 września.


więcej...

Rząd walczy z procederem cofania liczników w pojazdach mechanicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

więcej...

Podpisano porozumienie o współpracy z francuską uczelnią

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się wizyta przedstawicieli francuskiej Państwowej Wyższej Szkoły Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or. Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy między uczelniami.


więcej...

Nowe samochody i łodzie ratownicze dla strażaków ochotników

W ramach podpisanych umów do 15 zachodniopomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej trafią nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze: 10 średnich oraz 2 ciężkie, a także 3 łodzie ratownicze.


więcej...

Funkcjonariusze z Bieszczadzkiego OSG najlepsi w Straży Granicznej

W Kętrzynie odbyły się zawody o tytuł „Najlepsi w Straży Granicznej”. Najlepsi okazali się funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.


więcej...

NIK krytycznie o działaniach Policji wodnej nad morzem

Zbyt mało ludzi, wyposażenia oraz pieniędzy - tak można podsumować działalność Policji wodnej na polskim wybrzeżu. Do tego, jak ustaliła Najwyższa Kontroli, wiele do życzenia pozostawia sposób organizacji struktury Policji wodnej.

więcej...

W Słupsku szkolono policjantów pod czujnym okiem amerykańskich agentów

Policjanci z Polski, Niemiec, Chorwacji i Litwy oraz żołnierze Wojska Polskiego i marynarze US Navy zakończyli kolejną edycję ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji. Działania taktyczne moderowane były przez amerykańskich agentów NCIS - Biura Kryminalnego Marynarki Wojennej USA.


więcej...

Wielkopolscy strażacy ochotnicy zostaną wreszcie dofinansowani

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu odbył się briefing prasowy w trakcie, którego omówiono dotację z Funduszu Sprawiedliwości na zakup najpotrzebniejszego sprzętu i wyposażenia na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

więcej...

Katastrofa kolejowa w Nasielsku

Na szczęście wypadek był tylko pozorowany i stanowił element ćwiczeń „KOLEJ 2018” zorganizowanych przez powiat nowodworski wspólnie z Kolejami Mazowieckimi oraz PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.


więcej...

Wybrano najlepszych psich „policjantów”

W Sułkowicach odbyły się XVIII Kynologiczne Mistrzostwa Policji. W finale zawodów zmierzyły się wyłonione z każdego województwa i Komendy Stołecznej Policji reprezentacje przewodników psów patrolowo-tropiących.


więcej...

Nowa służba w Policji odpowiadająca za prowadzenie działań kontrterrorystycznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów. Ujednolicony system funkcjonowania jednostek kontrterrorystycznych oraz uregulowane zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań służbowych przez policjantów to główne zmiany przewidziane w projekcie ustawy.

więcej...

Patronat medialny "Bezpieczeństwo Publiczne"
Ogólnopolskie Forum GIS SMART CITY 

Forum dedykowane jest w szczególności Przedstawicielom Administracji Państwowej, Służbom Mundurowym, Władzom Uczelni Wyższych, Instytucjom badawczo-rozwojowym.


więcej...

Zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym utrudnią działanie pogotowia

Podczas posiedzenia WRDS strony związkowa, samorządowa i wnioskodawcy przyjęły opinię dotyczącą funkcjonowania pracy jednostek pogotowia ratunkowego i ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim w związku ze zmianami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

więcej...


Adam Struzik: Naszym zadaniem jest wspieranie strażaków ochotników

Samorząd województwa mazowieckiego przygotował sześć cyklicznych szkoleń poświęconych ratownictwu medycznemu i drogowemu dla strażaków ochotników z Mazowsza. W sumie weźmie w nich udział 1,2 tys. druhów.

więcej...

< 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13   ...   64 >
 

27-28 marca, Warszawa, IX Edycja Smart City Forum, http://smartcityforum.pl

28 marca, Warszawa, IV edycja Economic Security Forum ECONSEC 2019, http://econsec.pl

28 marca, Łódź, Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie, https://gigacon.org

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter