Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Patronat medialny "Bezpieczeństwo Publiczne"
Ogólnopolskie Forum GIS SMART CITY
Forum dedykowane jest w szczególności Przedstawicielom Administracji Państwowej, Służbom Mundurowym, Władzom Uczelni Wyższych, Instytucjom badawczo-rozwojowym oraz Przedsiębiorcom.


więcej...

St. bryg. Marek Krassowski nowym komendantem radomskich strażaków
Wręczenie aktu powierzenia obowiązków na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Radomiu miało miejsce w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

więcej...

Trójstronna kontrola przewozu odpadów niebezpiecznych
Kontrolerzy z Polski, Słowacji i Ukrainy sprawdzą przestrzeganie Konwencji Bazylejskiej dot. transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych. Zbadają przede wszystkim, jak wykonano zalecenia kontroli z 2007 r., dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami generowania i utylizacji odpadów.
więcej...

NATO za pięć lat ma uzyskać pełną gotowość operacyjną do działań w cyberprzestrzeni
Cyberprzestrzeń to obszar, w którym NATO musi prowadzić działania operacyjne tak jak na morzu, lądzie czy w powietrzu. W Krakowie trwa CYBERSEC 2018 – najważniejsza w Europie konferencja poświęcona strategicznym problemom bezpieczeństwa w sieci.  Wśród gości konferencji znalazł się m.in. Antonio Missiroli, zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw nowych wyzwań bezpieczeństwa. To pierwsza jego wizyta w naszym kraju.
więcej...

Mieszkańcy Garwolina nie muszą się już obawiać powodzi

Przez miasto przebiega rzeka Wilga, która stanowiła realne zagrożenie. Teraz Garwolin przed zalaniem zabezpieczy nowy zbiornik przeciwpowodziowy.


więcej...

Służby przygotowują się do Konferencji COP24

Przedstawiciele służb podległych MSWiA przedstawili stan zaawansowania przygotowań do zabezpieczenia konferencji COP24, a także poinformowali o zadaniach, które planują realizować w najbliższym czasie.

więcej...

Mł. insp. Piotr Morajko nowym szefem olkuskich policjantów

Młodszy inspektor Piotr Morajko rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie został mianowany Komendantem Powiatowym Policji w Olkuszu. Nowy szef mundurowych zastąpił na tym stanowisku ustępującego inspektora Tomasza Zająca.

więcej...

Plaga kradzieży na budowach – jak przechytrzyć złodzieja?

Pracodawcy często spotykają się z problemem kradzieży narzędzi oraz sprzętu z samochodów roboczych. Nierzadko zdarza się również, że znikają maszyny, materiały budowlane, ale również elektronarzędzia z placów budowy. Straty idą w dziesiątki tysięcy złotych.


więcej...

Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach przeprowadził trzecie z cyklu szkoleń z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.


więcej...

Jubileusz istnienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Z okazji 10-lecia funkcjonowania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbyła się konferencja pt. „Zarządzanie kryzysowe wobec współczesnych zagrożeń”. Obrady osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju zorganizowano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


więcej...

Po wielkim proteście nowe propozycje resortu dla służb podległych MSWiA

Dodatkowe podwyżki, płatne nadgodziny oraz rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę - to propozycje, które szef MSWiA Joachim Brudziński przedstawił związkowcom służb podległych resortowi.

więcej...

Oto korzyści płynące z systemu do monitorowania naczep
Firmy posiadające system do monitorowanianaczep mają możliwość zwiększenia zysków dziękibardziej efektywnemu zarządzaniu. Z tego artykułu dowiesz się jak można w łatwy i zupełnie zdalny sposób kontrolować naczepyniezależnie od pojazdu ciągnącego.


więcej...

Masowy protest służb mundurowych podległych MSWiA
Ponad 20 tysięcy policjantów, strażaków, pograniczników i strażników więziennych protestowało w Warszawie. Mundurowi domagali się m.in.: podwyżek płac i przywrócenia starego systemu emerytalnego.


więcej...

Ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem „Arka 2018”

Na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w miejscowości Ropica Polska w powiecie gorlickim zostały przeprowadzone ćwiczenia powiatowe pk. „Arka 2018”. Manewry strażackie były podzielone na dwa etapy i zawierały aspekty z zakresu ratownictwa chemicznego, wysokościowego, wodnego i medycznego.


więcej...

Straż Graniczna podejmuje współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej

W Warszawie na Placu Piłsudskiego zorganizowane zostały pierwsze centralne obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Po uroczystości gen. bryg. SG Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej oraz gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej podpisali porozumienia o współpracy Straży Granicznej i WOT.

więcej...

NIK o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

Dziennie po polskich drogach kursuje ponad 20 tysięcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne (łatwopalne, wybuchowe, żrące, trujące, promieniotwórcze itp.). Z roku na rok rośnie liczba interwencji związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych przy przewozie takich substancji.


więcej...

Porozumienie z pracownikami cywilnymi Policji podpisane
Pracownicy cywilni Policji otrzymają od 1 lipca 2019 r. dodatkową podwyżkę w kwocie 250 zł na etat. Porozumienie w tej sprawie podpisali dzisiaj w MSWiA przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji. Niezależnie od tego pracownicy od 1 stycznia 2019 r. otrzymają 300 zł podwyżki z Programu Modernizacji.
więcej...

Służby podległe MSWiA rozszerzą współpracę w walce z dopalaczami

O rozszerzeniu współpracy pomiędzy służbami podległymi MSWiA i Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS) w kontekście walki z dopalaczami rozmawiano w siedzibie ministerstwa.


więcej...

Podsumowanie działalności polskich policjantów w Chorwacji i Bułgarii

W Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha z policjantami, którzy pełnili służbę w czasie tegorocznych wakacji w Chorwacji i Bułgarii.

więcej...

Patronat medialny "Bezpieczeństwo Publiczne"
Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic „GRANICE”| Lublin, 24-25 października 2018
W dniach 24-25 października 2018 r. w Targach Lublin odbędzie się druga edycja Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic „GRANICE”. Bezpieczeństwo granic na wschodniej flance Unii Europejskiej i związane z tym wyzwania, przegląd aktualnego stanu modernizacji wyposażenia polskich służb granicznych oraz infrastruktury wspierającej ochronę granic, miejsce i rola portów lotniczych w systemie granic RP – to tylko część zagadnień, jakie zostaną poruszone podczas tegorocznej edycji wydarzenia.


więcej...

< 1 2 4 5 6 7 8   ...   60 >
 

6 grudnia, Łódź, Kongres Pożarnictwa FIRE|ŁÓDŹ 2018, http://dndproject.com.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter