Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Polscy funkcjonariusze Straży Granicznej wrócili z trudnej misji w Macedonii

Do Polski wrócili uczestnicy kolejnej edycji misji wspierającej Policję Graniczną Republiki Macedonii. Zastąpiła ich następna grupa naszych funkcjonariuszy, którzy będą pełnić służbę w ochronie granicy macedońsko-greckiej. Ósma zmiana wyruszyła do Macedonii 15 września.


więcej...

Rząd walczy z procederem cofania liczników w pojazdach mechanicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

więcej...

Podpisano porozumienie o współpracy z francuską uczelnią

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się wizyta przedstawicieli francuskiej Państwowej Wyższej Szkoły Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or. Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy między uczelniami.


więcej...

Nowe samochody i łodzie ratownicze dla strażaków ochotników

W ramach podpisanych umów do 15 zachodniopomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej trafią nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze: 10 średnich oraz 2 ciężkie, a także 3 łodzie ratownicze.


więcej...

Funkcjonariusze z Bieszczadzkiego OSG najlepsi w Straży Granicznej

W Kętrzynie odbyły się zawody o tytuł „Najlepsi w Straży Granicznej”. Najlepsi okazali się funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.


więcej...

NIK krytycznie o działaniach Policji wodnej nad morzem

Zbyt mało ludzi, wyposażenia oraz pieniędzy - tak można podsumować działalność Policji wodnej na polskim wybrzeżu. Do tego, jak ustaliła Najwyższa Kontroli, wiele do życzenia pozostawia sposób organizacji struktury Policji wodnej.

więcej...

W Słupsku szkolono policjantów pod czujnym okiem amerykańskich agentów

Policjanci z Polski, Niemiec, Chorwacji i Litwy oraz żołnierze Wojska Polskiego i marynarze US Navy zakończyli kolejną edycję ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji. Działania taktyczne moderowane były przez amerykańskich agentów NCIS - Biura Kryminalnego Marynarki Wojennej USA.


więcej...

Wielkopolscy strażacy ochotnicy zostaną wreszcie dofinansowani

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu odbył się briefing prasowy w trakcie, którego omówiono dotację z Funduszu Sprawiedliwości na zakup najpotrzebniejszego sprzętu i wyposażenia na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

więcej...

Katastrofa kolejowa w Nasielsku

Na szczęście wypadek był tylko pozorowany i stanowił element ćwiczeń „KOLEJ 2018” zorganizowanych przez powiat nowodworski wspólnie z Kolejami Mazowieckimi oraz PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.


więcej...

Wybrano najlepszych psich „policjantów”

W Sułkowicach odbyły się XVIII Kynologiczne Mistrzostwa Policji. W finale zawodów zmierzyły się wyłonione z każdego województwa i Komendy Stołecznej Policji reprezentacje przewodników psów patrolowo-tropiących.


więcej...

Nowa służba w Policji odpowiadająca za prowadzenie działań kontrterrorystycznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów. Ujednolicony system funkcjonowania jednostek kontrterrorystycznych oraz uregulowane zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań służbowych przez policjantów to główne zmiany przewidziane w projekcie ustawy.

więcej...

Patronat medialny "Bezpieczeństwo Publiczne"
Ogólnopolskie Forum GIS SMART CITY 

Forum dedykowane jest w szczególności Przedstawicielom Administracji Państwowej, Służbom Mundurowym, Władzom Uczelni Wyższych, Instytucjom badawczo-rozwojowym.


więcej...

Zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym utrudnią działanie pogotowia

Podczas posiedzenia WRDS strony związkowa, samorządowa i wnioskodawcy przyjęły opinię dotyczącą funkcjonowania pracy jednostek pogotowia ratunkowego i ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim w związku ze zmianami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

więcej...


Adam Struzik: Naszym zadaniem jest wspieranie strażaków ochotników

Samorząd województwa mazowieckiego przygotował sześć cyklicznych szkoleń poświęconych ratownictwu medycznemu i drogowemu dla strażaków ochotników z Mazowsza. W sumie weźmie w nich udział 1,2 tys. druhów.

więcej...

Patronat medialny "Bezpieczeństwo Publiczne"
Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, której celem
jest zapobieganie, przygotowanie i reagowanie na zaistniałe sytuacje kryzysowe oraz usuwanie ich skutków, odbudowa infrastruktury i zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.
więcej...

Dron z Gdyni ruszy na ratunek tonącym i zaginionym

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni powstał innowacyjny, prototypowy dron, który pomaga w ratowaniu tonących. Można go też użyć podczas akcji poszukiwawczych. Ma być rewolucją w pracy ratowników i reagowaniu na groźne zdarzenia na wodzie. Dron już pracuje i patroluje plażę w Jastrzębiej Górze.


więcej...

Systematycznie spada liczba fałszywych alarmów bombowych

Z danych Centralnego Biura Śledczego Policji wynika, że od stycznia do lipca tego roku odnotowano 132 tego typu zgłoszenia. Dla porównania, w analogicznym okresie zeszłego roku, takich przypadków było 161.

więcej...

Akcja „Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze”
PZU rozpoczyna ogólnopolską kampanię społeczną, której celem jest poprawa widoczności dzieci na drodze i ograniczenie wypadków z udziałem uczniów. Do połowy września PZU przekaże 1,6 miliona odblasków z wbudowaną migającą lampką wszystkim uczniom szkół podstawowych z klas I-III w całej Polsce. Kampania została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.


więcej...

Ostrów Wielkopolski inwestuje miliony w bezpieczeństwo wodne
Ponad 8 mln 100 tys. zł to kwota, którą miasto w najbliższym czasie planuje wydać na przeciwdziałanie negatywnym skutkom intensywnych i dużych opadów, jakich niemal każdego roku można doświadczyć w niektórych rejonach Ostrowa Wielkopolskiego.


więcej...

Kolejna misja funkcjonariuszy SG w Macedonii

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się uroczyste przywitanie 30 funkcjonariuszy, którzy wrócili z misji w Macedonii. Ich miejsce zajęli uczestnicy VII zmiany - od poniedziałku 20 sierpnia rozpoczęli oni służbę na granicy macedońskiej – greckiej.


więcej...

< 1 2 3 5 6 7 8 9   ...   60 >
 

6 grudnia, Łódź, Kongres Pożarnictwa FIRE|ŁÓDŹ 2018, http://dndproject.com.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter