Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Policjanci z Piekar Śląskich poznają potrzeby osób niewidomych

Policjanci z komendy w Piekarach Śląskich spotkali się z przedstawicielami piekarskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. Podczas spotkania rozmawiano o zagrożeniach życia codziennego, na jakie narażone są osoby niewidome i niedowidzące.

więcej...

M. Błaszczak: Wspólnie z komendantami będę przywracał etos służby

W siedzibie resortu spraw wewnętrznych odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

więcej...

Śląski atlas zachorowalności wskaże na co chorują mieszkańcy regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opracował „Atlas zachorowalności na wybrane choroby w województwie śląskim”.

więcej...

Mł. bryg. Maciej Zając zastępcą komendanta miejskiego PSP w Opolu
Uroczystego wręczenia aktu powołania na stanowisko zastępcy komendanta PSP w Opolu dokonał opolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Marek Kucharski.

więcej...

Województwo lubuskie dofinansowuje kształcenie przyszłych lekarzy 
Z opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych w zakresie szpitalnictwa wynika, że w województwie lubuskim jest najwięcej nowoczesnych urządzeń diagnostycznych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.
więcej...

Bryg. Jarosław Kurek komendantem mazowieckich strażaków

Decyzją szefa resortu spraw wewnętrznych, na wniosek komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, z dniem pierwszego maja na stanowisko pełniącego obowiązki mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP powołany został bryg. mgr inż. Jarosław Kurek.
 

więcej...

Policyjne zespoły medyczne przygotowują się na Światowe Dni Młodzieży

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przygotowano warsztaty dla policyjnych zespołów medycznych. Są to medycy, którzy niosą pomoc poszkodowanym w czasie operacji policyjnych w strefach niebezpiecznych, do których cywilni ratownicy nie mogą wkraczać.

 

więcej...

Barszcz kaukaski realnym zagrożeniem dla mieszkańców Mazowsza

Wojewoda mazowiecki zaapelował do samorządów o monitorowanie występowania oraz usuwanie barszczu kaukaskiego. Rośliny te stanowią realne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

więcej...

Podinsp. Jacek Cegieła komendantem zachodniopomorskiej policji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, podinspektora Jacka Cegiełę.
 

więcej...

NIK: Straże miejskie dobrze rozpoznają potrzeby lokalnych społeczności

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że straże miejskie działające w miastach wojewódzkich we właściwy sposób realizowały zadania, zarówno ustawowe jak i te wskazane przez organy samorządu terytorialnego. 

więcej...

Strażacy z Wrocławia bezkonkurencyjni w zawodach sportowych

Już po raz 13 odbyły się Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego w Sporcie Pożarniczym. Zwycięstwo odnieśli reprezentanci Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu.

 

więcej...

Podkomisarz Grzegorz Kobeszko komendantem policji w Białej Piskiej
W Urzędzie Miasta w Białej Piskiej odbyła się uroczystość przekazania komisariatu i obowiązków Komendanta Komisariatu Policji w Białej Piskiej dla podkom. Grzegorza Kobeszko.

więcej...

BOR szkoli służby przed szczytem NATO
W ramach przygotowań do realizacji przedsięwzięć ochronnych, które będą realizowane podczas lipcowego szczytu NATO, Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego BOR, w marcu i kwietniu br. zorganizowało warsztaty zgrywające, zarówno dla swoich funkcjonariuszy jak i jednostek, które wraz z BOR będą odpowiadały za zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydarzenia.
więcej...

NIK: Policja nie ma pomysłu na efektywne wykorzystanie pracy dzielnicowych
W opinii kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli kierownictwo policji nie wypracowało dotychczas spójnej koncepcji wykorzystania dzielnicowych (blisko 8 tys. policjantów) i nie przyjęło w tym zakresie precyzyjnych regulacji prawnych.
więcej...

Więźniowie będą budować wały przeciwpowodziowe
Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt dotyczący zatrudniania więźniów. Mieliby oni być wykorzystywani m.in. przy budowie mieszkań komunalnych lub wałów przeciw powodziowych.

więcej...

Panoptykon krytykuje ustawę o policji
Nowelizacja regulująca zasady prowadzenia inwigilacji nie daje obywatelom pewności, że sięganie po ich dane telekomunikacyjne i internetowe będzie odpowiednio kontrolowane.
więcej...

Policja wraz z powiatami szkoli jak reagować podczas sytuacji kryzysowych

Podsumowano projekt „Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego. Projekt był realizowany wspólnie przez policję i powiaty. 

 

więcej...

Polscy strażacy doskonalili swoje umiejętności w Rosji

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli w obradach oraz ćwiczeniach w ramach Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

więcej...

NIK: Działania instytucji odpowiedzialnych za ochronę Bugu nieskuteczne

Przyczyną zanieczyszczenia Bugu są głównie nieczystości dostające się do rzeki poza granicami Polski, tj. na terenie Ukrainy, gdzie odprowadzano do tej rzeki nieoczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe.

więcej...

Deklaracja CHEMSS 2016 określa ramy współpracy w bezpieczeństwie chemicznym

Blisko 400 przedstawicieli nauki, przemysłu i spraw międzynarodowych z 44 krajów świata wzięło udział w Światowym Kongresie Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016, który odbył się w Targach Kielce wraz Międzynarodowymi Targami Bezpieczeństwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO.

 

więcej...

< 1   ...   36 37 38 39 40 42 43 44 45 46   ...   53 >
 

21 czerwca, Poznań, Kongres Pożarnictwa FIRE, http://www.dndproject.com.pl

25-27 czerwca, Gdańsk, BALT-MILITARY-EXPO 2018 - Bałtyckie Targi Militarne,http://baltmilitary.amberexpo.pl

25-27 czerwca, Gdańsk, RESCUE EXPO 2018 - Międzynarodowa Konferencja oraz Wystawa Ratownictwa Medycznego, http://rescueexpo.amberexpo.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter