Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Bartłomiej Siepietowski wygrał turniej w dwuboju pożarniczym

Na bieżni Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 oraz na ścianie ćwiczeń Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej został rozegrany XXVI Świętokrzyski Turniej w Dwuboju Pożarniczym z udziałem kadry narodowej w sporcie pożarniczym.


więcej...

Powstała Kujawsko-Pomorska Rada bezpieczeństwa na Wodach

Nowo powstałe gremium tworzą reprezentanci terenowych organizacji WOPR z regionu uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego oraz przedstawiciele samorządu województwa i wojewody.

więcej...

Insp. Robert Żebrowski komendantem warszawskich policjantów

W obecności m.in. Mariusza Błaszczaka, ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i nadinsp. Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji powołano inspektora Roberta Żebrowskiego, dotychczasowego zastępcę komendanta stołecznego do spraw kryminalnych.

więcej...

Straż Graniczna angażuje się w kultowanie tradycji Armii Krajowej
Komendant główny SG ppłk SG Marek Łapiński i prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podpisali porozumienie o współpracy między Strażą Graniczną a ŚZŻAK.

 
więcej...

Policja angażuje się w akcję przeciwdziałania przemocy wobec dzieci
W Komendzie Głównej Policji podpisano porozumienie w sprawie kontynuowania współpracy KGP z Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”. Jest to kolejna już odsłona trwającej między tymi podmiotami współpracy.
więcej...

Insp. Krzysztof Justyński nowym szefem śląskich policjantów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektora Krzysztofa Justyńskiego, dotychczasowego komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.

więcej...

Samorząd w Strzelcach Opolskich dofinansowuje dodatkowe patrole policji

Nadkom. Paweł Kolczyk, komendant powiatowej policji w Strzelcach Opolskich oraz Tadeusz Goc Burmistrz Strzelec Opolskich podpisali porozumienie w sprawie dofinansowania przez samorząd dodatkowych patroli policji w mieście.

więcej...

PSP w Żninie ma nową siedzibę

Centrum ratownicze powstało dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


więcej...

Strażnicy miejscy z Płocka i Radomia z certyfikatem od wojewody  

Przyznany dokument jest świadectwem pozytywnej oceny jednostki. Przystąpienie do programu jest dobrowolne, odpowiedni wniosek do wojewody kieruje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

więcej...

Policja będzie skuteczniej przeciwdziałać dyskryminacji Romów

Przygotowany został praktyczny przewodnik dla służb policyjnych dla przeciwdziałania dyskryminacji społeczności romskiej.


więcej...

NIK krytycznie o państwowych systemach ochrony danych

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że państwowe systemy ochrony danych nie zapewniają ich bezpieczeństwa, a działania, które mają je zapewnić, są prowadzone opieszale, bez przygotowanego planu.

więcej...

Komunistyczne symbole znikną z obiektów zarządzanych przez policję

Do 31 maja zostanie przygotowany wykaz symboli upamiętniających UB i MO, które znajdują się na obiektach i terenach policyjnych. Symbole te zostaną następnie usunięte.

więcej...

Mł. bryg. Artur Brachowicz komendantem powiatowym PSP w Busku
Strażacy w Busku-Zdroju mają trzeciego w tym roku komendanta. W lutym na emeryturę przeszedł Kazimierz Ścibło, długoletni komendant powiatowy, którego zastąpił wicekomendant Robert Bujny. Nowym komendantem jest mł. bryg. Artur Brachowicz.

więcej...

Mazowiecka młodzież kręci filmy o bezpieczeństwie

Samorząd województwa mazowieckiego zorganizował konkurs na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod nazwą „Młodzież kręci bezpieczeństwo”.

więcej...

Katowiccy policjanci uczą studentki jak się skutecznie bronić

W ramach akcji „Moc! Na Ty” policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przeprowadzili zajęcia z samoobrony dla studentek Politechniki Śląskiej.

więcej...

Mł. bryg. Jacek Kleszczewski komendantem Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

Decyzją komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej ze stanowiska komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie został odwołany st. bryg. dr inż. Marek Chmiel. Pełnienie obowiązków komendanta szkoły powierzono mł. bryg. mgr. inż. Jackowi Kleszczewskiemu.

więcej...

Powstała nowa strażnica OSP w Lipienku

Strażnica powstała w kilka miesięcy. Wznieśli ją własnymi siłami, przy wsparciu lokalnej społeczności druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipienku.

więcej...

Podróż koleją małopolską dzięki defibrylatorom będzie bezpieczniejsza

Koleje Małopolskie w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pasażerów wyposażyły swój tabor w urządzenia medyczne do przeprowadzania zabiegów defibrylacji.


więcej...

Policjanci z Wrocławia najlepsi w ratownictwie wodnym
Na pływalni krytej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyły się III Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym. Drużynowo bezkonkurencyjni byli policjanci z Wrocławia.

więcej...

Szef ABW będzie odpowiedzialny za działania antyterrorystyczne

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

więcej...

< 1   ...   38 39 40 41 42 44 45 46 47 48   ...   57 >
 

3-5 października, Ossa k. Rawy Mazowieckiej, VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego, www.ksoin.pl

8-9 października, Kraków, IV European Cybersecurity Forum - CYBERSEC 2018 w Krakowie, https://cybersecforum.eu/pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter