Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Stopień alarmowy ALFA w Warszawie

Premier Beata Szydło podpisała zarządzenie w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA w związku ze szczytem NATO.

więcej...

Na Światowe Dni Młodzieży przyjadą policjanci z 8 krajów

Policjanci z zagranicy przyjadą, by na miejscu wspomagać swoich pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży. Chodzi o państwa, z których najwięcej osób zadeklarowało udział w wydarzeniu.

więcej...
FIRE|EXPO 2016 na PGE Stadionie Narodowym. Największe wydarzenie branży pożarowej nadchodzi. Zarezerwuj swój czas!
Miesiąc lipiec 2016 obfituje w ważne wydarzenia poświęcone bezpieczeństwu: Szczyt NATO (zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego), Światowe Dni Młodzieży (specjalne wymogi bezpieczeństwa) oraz  w samym centrum tych wydarzeń 21 lipca br. coroczna największa specjalistyczna konferencja poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu  - Kongres Pożarnictwa FIRE|EXPO 2016.
więcej...


Karetki za 3 mln zł wyjadą na ulice Torunia

System ratownictwa medycznego w rejonie Torunia wzbogacił się o cztery nowoczesne w pełni wyposażone karetki, które zastąpiły wysłużone ambulansy.

więcej...

Policyjni spottersi wrócili z Euro 2016

Grupa ośmiu funkcjonariuszy-spottersów, którzy dbali o bezpieczeństwo polskich kibiców podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej we Francji wróciła do kraju.

więcej...

Strażacy doskonalili umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie wzbogaciła się o nowe pozycje sprzętowe. Wśród nich znalazły się: łódź pneumatyczna ORKA, sanie lodowe, kołowrotek, kapoki oraz koła ratunkowe.


więcej...

Szkolenie dla Służby Ochrony Lotniska

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, w odpowiedzi na prośbę Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego polecił komórkom psychologów policyjnych oraz negocjatorom policyjnym przeprowadzenie szkoleń zwiększających umiejętności psychospołeczne pracowników Służby Ochrony Lotniska.

więcej...

SGSP uczelnią akademicką

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, na mocy decyzji wydanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.

więcej...

Wspólne ćwiczenia polskiej i czeskiej policji

W Jeseniku odbyły się ćwiczenia policji polskiej i czeskiej w zakresie zwalczania przestępczości oraz poszukiwania osób zaginionych.

więcej...

Brexit a cyberbezpieczeństwo

Wiele mówi się o politycznych i ekonomicznych konsekwencjach decyzji, jaką Brytyjczycy podjęli w ramach referendum o pozostaniu w Unii Europejskiej. Warto także pochylić się nad reperkusjami Brexitu dla kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem. Będzie ich równie wiele, jak w innych obszarach – komentuje dr Joanna Świątkowska, dyrektor programowy CYBERSEC EU, ekspert Instytutu Kościuszki.

więcej...

Wspólne działania na rzecz walki z narkotykami są skuteczniejsze

Rozpoczął się projekt flagowy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 pn. „Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”.

więcej...

Podinsp. Piotr Kostkiewicz komendantem policji w Radomiu

Podczas uroczystej zbiórki, Komendant Wojewódzki Policji powierzył obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu podinspektorowi Piotrowi Kostkiewiczowi.

więcej...

Grupa Koordynacyjna będzie zwalczać przestępczość transgraniczną

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., mł. insp. Jarosław Janiak oraz reprezentujący Policję w Brandenburgii, Hans-Jürgen Mörke podpisali porozumienie dotyczące zwalczania przestępczości transgranicznej.

więcej...

Samorząd woj. mazowieckiego wraz z policją dba o bezpieczeństwo nad wodą

W ubiegłym roku na terenie całego Mazowsza doszło do 63 utonięć. Dlatego, aby uczulić wypoczywających nad wodą na czyhające na nich zagrożenia, samorząd województwa mazowieckiego wspólnie z policją już od siedmiu lat oznacza najbardziej niebezpieczne miejsca tzw. czarnymi punktami wodnymi.


więcej...

Rumuńscy eksperci przeszkolili funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zakończyło się szkolenie z zakresu „Wykrywania fałszywych rumuńskich dokumentów tożsamości i podróży”, zorganizowane przez funkcjonariuszy z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Oficera Łącznikowego przy Ambasadzie Rumunii w Polsce.

więcej...

Dzięki nowej ustawie dokumenty publiczne będą lepiej zabezpieczone

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad projektem nowej ustawy o dokumentach publicznych. Ma ona zwiększyć bezpieczeństwo dokumentów i stanowić odpowiedź na rosnącą liczbę przestępstw przeciwko ich wiarygodności.

więcej...

Świetna postawa podkarpackich strażaków na Mistrzostwach Europy

4 złote medale i srebrny, to zdobycz podkarpackich strażaków na tegorocznych Mistrzostwach Europy Strażaków i Policjantów (European Police&Fire Games), które odbyły w hiszpańskim mieście Huelva.


więcej...

Mł. bryg. Rafał Gajewicz komendantem staszowskich strażaków

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie odbył się uroczysty apel z okazji zdania i przyjęcia obowiązków na stanowisku  komendanta powiatowego PSP w Staszowie. St. bryg. mgr inż. Grzegorz Ciepiela zakończył czynną  służbę i przeszedł na emeryturę natomiast na jego stanowisko został powołany mł. bryg. mgr inż. Rafał Gajewicz.
 

więcej...

VIII edycja „Bądźmy Razem Bezpieczni” została zainaugurowana

Ogólnopolska kampania społeczna „Bądźmy Razem Bezpieczni” ma na celu zwiększenie świadomości społecznej uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie liczby kolizji i wypadków.


więcej...

Bryg. Paweł Jakubowski komendantem jędrzejowskich strażaków

W komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbyło się uroczyste zdanie obowiązków komendanta powiatowego. Nowym komendantem został mianowany bryg. Mgr inż. Paweł Jakubowski.

więcej...

< 1   ...   38 39 40 41 42 44 45 46 47 48   ...   60 >
 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter