Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Wypadek masowy  – specyfika działań ratowniczych  
więcej...

Prawie dwa miliardy złotych wydano na przeciwdziałanie powodziom

W 2013 r. na zadania związane z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i usuwaniem ich skutków wykorzystano 1 191 855,8 tys. zł pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa. Po stosunkowo łagodnej zimie Polsce nie grozi wystąpienie powodzi na dużą skalę, jednak działania mające zabezpieczyć ludzi i tereny przed ich wystąpieniem i skutkami są prowadzone przez cały rok.

więcej...
Kobiety przeciwko mundurowej dyskryminacji
Przy Pełnomocniku Rządu do spraw Równego Traktowania powstał zespół opiniodawczo-doradczy „Kobiety w służbach mundurowych”, który tworzą funkcjonariuszki jednostek podległych Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. więcej...
Alkolocki w pojazdach użyteczności publicznej
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje nałożenie od 2018 r. obowiązku zamontowania urządzenia uniemożliwiającego jazdę pod wpływem alkoholu w pojazdach użyteczności publicznej. więcej...
Szybsze reagowanie służb w systemie e-call
Dane otrzymywane przez system e-call umożliwią służbom ratowniczym szybsze udzielanie pomocy kierowcom i pasażerom pojazdów oraz zmniejszą liczbę ofiar wypadków. więcej...

Monitoring analogowy a kamery IP


Obecnie rynek telewizji przemysłowej podzielony jest między system oparty na kamerach analogowych oraz na kamerach IP. Na znacznie szersze korzystanie z funkcji zakupionego sprzętu pozwala sprzęt IP, który jest przyszłością monitoringu. więcej...

Promocja│22.05.2014 - Systemy do zarządzania kryzysowego

Obserwując sytuacje na świecie, zauważyliśmy jak wiele dzieje się na arenie międzynarodowej.
Sytuacje kryzysowe zdarzają się w każdym kraju w związku z czym każdy Naród musi poradzić sobie z nimi najlepiej jak potrafi.Niezbędna jest sprawna komunikacja, odpowieni sprzęt, ale i oprogramowanie informatyczne, które usprawni każde działanie. więcej...

Systemy przeciwpożarowe w budynkach

więcej...


Deregulacyjny chaos w ochronie

Cel deregulacji nie spełni się nawet w jednym procencie – mówi Jarosław Kur, członek zarządu Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona” oraz prezes Biura Ochrony Mienia i Osób „Servo”. więcej...
Samorządy stracą fotoradary

Projekt Platformy Obywatelskiej przewiduje odebranie strażom gminnym uprawnień do rejestrowania wykroczeń drogowych. Gminy nie będą mogły ustawiać i używać fotoradarów.

 

więcej...
Zmiany odszkodowań dla funkcjonariuszy

Projekt ustawy w sprawie odszkodowań dla funkcjonariuszy za uszczerbek na zdrowiu zakłada, że odszkodowania będą równe dla wszystkich funkcjonariuszy.

więcej...
Niebezpieczna polska kolej
Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że system zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym ma wiele istotnych luk. więcej...
MSW za skróceniem minimalnego terminu zgłaszania imprezy masowej  
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przedstawił stanowisko ministerstwa w sprawie zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. więcej...
TETRA – dla wszystkich służb bezpieczeństwa publicznego
W przeszłości – a w nielicznych krajach europejskich również dzisiaj – służby bezpieczeństwa publicznego takie, jak: policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe dysponowały własnymi analogowymi systemami łączności radiowej. Jakość dźwięku i ochrona prywatności w przypadku systemów analogowych pozostawiała wiele do życzenia, a użytkownicy mieli utrudniony kontakt z przedstawicielami innych organizacji, zwłaszcza w przypadku większych sytuacji kryzysowych. więcej...

Nowoczesna odzież ochronna do zadań specjalnych
więcej...
Systemy technologiczne ratują życie
System nadzoru wizyjnego zbudowany w oparciu o wysokiej jakości kamery IP mógłby zmienić następstwa wielu nieszczęśliwych wypadków. Szybka interwencja pogotowia wezwanego przez dyspozytora pozwoliłaby zatamować krwotok u ofiary pobicia oraz przywrócić akcję serca u osoby z zawałem. więcej...
STRAŻ POŻARNA: Wideokonferencje usprawnią działanie straży pożarnej więcej...
POLICJA: Szkolenia w Policji wymagają unowocześnienia więcej...
RATOWNICTWO: Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu ma do 2015 r. stać się największą tego typu placówką w Polsce więcej...
Gry symulacyjne – system przygotowania do podejmowania decyzji
Gry decyzyjne oferują szeroki zakres możliwości ćwiczenia pożądanych umiejętności. Uczestnicy symulacyjnych gier decyzyjnych – postawieni są w pewnej hipotetycznej – ale maksymalnie wiernie odwzorowującej rzeczywistość sytuacji, wymagającej podjęcia wielu decyzji. więcej...

< 1   ...   41 42 43 44 45 47   ...   47 >
 

17 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2018”, http://frdl.mazowsze.pl

22 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Prawo wodne w praktyce administracji samorządowej”, http://frdl.mazowsze.pl

23 stycznia, Warszawa, 23 seminarium z cyklu Zarządzanie Kryzsowe i Ratownictwo "Zagrożenia Teleinformatyczne w Zarządzaniu Kryzysowym. Narzędzia Smart City w Obronie Przed Zagrożeniami", http://www.cpi.com.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter