Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Łódzkie kształtuje świadomość prozdrowotną mieszkańców regionu

W województwie łódzkim rusza projekt „Łódzkie ma pomysł na zdrowie”. Celem projektu jest kształtowanie świadomości prozdrowotnej mieszkańców regionu i zwiększenie aktywności działań profilaktycznych w tym zakresie.

więcej...

Bielska policja i straż pożarna propagują bezpieczeństwo na drogach

W bielskim Parku Słowackiego odbyły się XXIII Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego.


więcej...

Resort spraw wewnętrznych wspomoże finansowo poszukiwanie osób zaginionych

Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził decyzję komisji konkursowej o przyznaniu dotacji dla Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

więcej...

Szkolenie strażaków w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego

Na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z siedzibą w Pionkach odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne z zakresu podstawowego w ratownictwie chemicznym i ekologicznym.

więcej...

Insp. Jarosław Kaleta komendantem wojewódzkim policji w Opolu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jarosława Kaletę.

więcej...

Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie w związku z ŚDM

Departament Stanu USA wydał oficjalne ostrzeżenie, w którym informuje o niebezpieczeństwie ataków terrorystycznych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Euro 2016 we Francji oraz Światowych Dni Młodzieży w Polsce.

więcej...

Brak pieniędzy zatrzymał klinikę dla uchodźców w Libanie

Nie wyjeżdża już mobilna klinika, będąca integralną częścią ośrodka zdrowia dla syryjskich uchodźców w Libanie. Współfinansowany przez polską organizację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej ośrodek zatrzymał swoją działalność z powodu braku środków na pensje dla lekarzy i leki.

więcej...

Insp. Rafał Kochańczyk komendantem Szkoły Policji w Katowicach

W Katowicach odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta Szkoły Policji przez inspektora Jarosława Kaletę inspektorowi dr. Rafałowi Kochańczykowi.

więcej...

Policjanci z Nowej Soli żeglarskimi mistrzami Polski

W ostatni weekend maja na Jeziorze Sławskim odbyły się Mistrzostwa Polski Policji w Regatach Żeglarskich o Puchar Komendanta Głównego Policji.


więcej...

Kontradm. SG Piotr Stocki z wyróżnieniem Dowództwa Ośrodka Szkolenia Navsciatts

W siedzibie Dowództwa Operacji Specjalnych w Tampie na Florydzie (USA) Komendant Morskiego Oddziału SG kontradm. SG Piotr Stocki odebrał wyróżnienie przyznane przez Dowództwo Ośrodka Szkolenia NAVSCIATTS (Naval Small Craft Instruction and Technical Training School).


więcej...

Szpital w Brodnicy został wyposażony w nowoczesny sprzęt ratujący życie

W Brodnicy zakończono finansowaną z marszałkowskich środków RPO 2007-2013 rozbudowę i modernizację powiatowej lecznicy. Modernizacja została połączona z zakupami sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej.

więcej...

Bartłomiej Siepietowski wygrał turniej w dwuboju pożarniczym

Na bieżni Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 oraz na ścianie ćwiczeń Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej został rozegrany XXVI Świętokrzyski Turniej w Dwuboju Pożarniczym z udziałem kadry narodowej w sporcie pożarniczym.


więcej...

Powstała Kujawsko-Pomorska Rada bezpieczeństwa na Wodach

Nowo powstałe gremium tworzą reprezentanci terenowych organizacji WOPR z regionu uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego oraz przedstawiciele samorządu województwa i wojewody.

więcej...

Insp. Robert Żebrowski komendantem warszawskich policjantów

W obecności m.in. Mariusza Błaszczaka, ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i nadinsp. Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji powołano inspektora Roberta Żebrowskiego, dotychczasowego zastępcę komendanta stołecznego do spraw kryminalnych.

więcej...

Straż Graniczna angażuje się w kultowanie tradycji Armii Krajowej
Komendant główny SG ppłk SG Marek Łapiński i prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podpisali porozumienie o współpracy między Strażą Graniczną a ŚZŻAK.

 
więcej...

Policja angażuje się w akcję przeciwdziałania przemocy wobec dzieci
W Komendzie Głównej Policji podpisano porozumienie w sprawie kontynuowania współpracy KGP z Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”. Jest to kolejna już odsłona trwającej między tymi podmiotami współpracy.
więcej...

Insp. Krzysztof Justyński nowym szefem śląskich policjantów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektora Krzysztofa Justyńskiego, dotychczasowego komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.

więcej...

Samorząd w Strzelcach Opolskich dofinansowuje dodatkowe patrole policji

Nadkom. Paweł Kolczyk, komendant powiatowej policji w Strzelcach Opolskich oraz Tadeusz Goc Burmistrz Strzelec Opolskich podpisali porozumienie w sprawie dofinansowania przez samorząd dodatkowych patroli policji w mieście.

więcej...

PSP w Żninie ma nową siedzibę

Centrum ratownicze powstało dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


więcej...

Strażnicy miejscy z Płocka i Radomia z certyfikatem od wojewody  

Przyznany dokument jest świadectwem pozytywnej oceny jednostki. Przystąpienie do programu jest dobrowolne, odpowiedni wniosek do wojewody kieruje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

więcej...

< 1   ...   45 46 47 48 49 51 52 53 54 55   ...   64 >
 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter