Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Uzgodnienie projektów wymagań dla samochodów pożarniczych

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie komendantów wojewódzkich i zastępców komendantów wojewódzkich PSP oraz przedstawicieli Komendy Głównej PSP, dotyczące uzgodnienia projektów wymagań dla średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla jednostek OSP.

więcej...

Powołanie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński z dniem 29 marca 2019 r. powołał st. bryg. Marka Bębenka na stanowisko Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

więcej...

Lubawa z kontraktami na kamizelki dla Policji

Producent sprzętu dla służb mundurowych zrealizuje kolejne zamówienia na dostawę kamizelek kuloodpornych dla Komendy Głównej Policji na podstawie umowy ramowej.


więcej...

Straż Graniczna modernizuje sieć teleinformatyczną

W Komendzie Głównej Straży Granicznej została podpisana umowa pomiędzy Strażą Graniczną a firmą Orange Polska S.A. na modernizację sieci teleinformatycznej WAN. Celem inwestycji jest zbudowanie nowoczesnego systemu przesyłania, analizowania i wymiany danych dotyczących ruchu granicznego i funkcjonowania Straży Granicznej.

więcej...

W Brukseli obradował Komitet Ochrony Ludności

W jego posiedzeniach uczestniczą reprezentanci 34 państw europejskich, których zadaniem jest doradzanie Komisji Europejskiej w rozwoju Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

więcej...

Przekazanie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbiu

W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla miejscowej jednostki OSP.


więcej...

Strażacy przekazali mieszkańcom Słupcy 28 czujek

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


więcej...

NIK na czele międzynarodowej kontroli przewozu niebezpiecznych odpadów

Kontrolerzy z Polski, Ukrainy i Słowacji zbadają, czy transgraniczny transport odpadów niebezpiecznych jest w tych krajach zgodny z Konwencją bazylejską i nie zagraża środowisku naturalnemu oraz zdrowiu ludzi.

więcej...

Funkcjonariusze SG wyruszyli na misję do Republiki Macedonii Północnej

19 marca, na misję wspierającą służby Republiki Macedonii Północnej, wyjechało 30 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dowódcą grupy jest mjr SG Władysław Gbur, który na co dzień pełni służbę w Podlaskim Oddziale SG.


więcej...

Patronat medialny "Bezpieczeństwo Publiczne"
I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - #Więziennictwo2019
W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. na terenie Targów Lublin odbędzie się ogólnokrajowa konferencja i targi #Wieziennictwo2019 pod patronatem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Organizatorami tego specjalistycznego wydarzenia są Targi Lublin oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.


więcej...

Wizyta studyjna przedstawicieli Państwowej Policji Łotwy w Polsce

W ramach projektu „Zapobieganie wtórnej wiktymizacji poprzez rozwój narzędzi oceny indywidualnego ryzyka oraz wzmocnienie kompetencji/potencjału osób zaangażowanych w walkę z tym problemem” Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji gościło w Warszawie przedstawicieli Państwowej Policji Łotwy.

więcej...

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod nową strzelnicę w BiOSG

Na terenie komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowoczesnej strzelnicy. Inwestycja finansowa jest z ustawy modernizacyjnej, a jej koszt wynosi prawie 9 mln zł.


więcej...

Kolejny odtworzony posterunek

Dotychczas w Mielniku funkcjonował jedynie Punkt Przyjęć Interesantów, ulokowany w budynku po zlikwidowanym Komisariacie Policji. W 2018 roku budynek został wyremontowany z zamiarem odtworzenia w nim posterunku Policji.


więcej...

XIII Mistrzostwa Straży Granicznej w Narciarstwie Biegowym

W ramach 43. Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej rozegrane zostały XIII Mistrzostwa Straży Granicznej w Narciarstwie Biegowym. Zwyciężyła ponownie reprezentacja z Bieszczadzkiego Oddziału SG.


więcej...

Międzynarodowe specjalistyczne szkolenie ze zwalczania handlu ludźmi

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie z inicjatywy Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie reprezentowanej przez oficera łącznikowego National Crime Agency p. Neila Holyoake przy współudziale funkcjonariuszy Wydziału d/w z Handlem Ludźmi BK KGP odbyło się międzynarodowe specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi.


więcej...

XVII Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Polski w Dwuboju Pożarniczym

W zawodach wzięły udział reprezentacje z poszczególnych województw naszego kraju, a także dwie drużyny zagraniczne: ze Słowacji i Białorusi. Od początku rozgrywania Mistrzostw, które odbywają się w cyklu 2-letnim, ich gospodarzem są strażacy z województwa kujawsko-pomorskiego.


więcej...

Nowoczesne radiowozy trafią do jednostek przygranicznych woj. zachodniopomorskiego

Garnizon zachodniopomorskiej Policji wzbogacił się o kolejne nowe radiowozy. Już wkrótce dwa BMW i dwa Fordy Transit trafią do policjantów z Polic, Świnoujścia, Gryfina i Szczecina.


więcej...

Szef MSWiA powołał nowych zastępców komendanta głównego Policji

Joachim Brudziński na wniosek gen. insp. Jarosława Szymczyka, komendanta głównego Policji, powołał na stanowisko pierwszego zastępcy nadinsp. Dariusza Augustyniaka, pełniącego dotychczas funkcję zastępcy komendanta głównego Policji. Na stanowiska zastępców komendanta głównego Policji zostali powołani: nadinsp. Kamil Bracha oraz mł. inspektor Tomasz Szymański.


więcej...

Mł. insp. Bogdan Piotrowski nowym zastępcą lubuskiej policji
W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się odprawa z udziałem kadry kierowniczej garnizonu lubuskiego. Uroczystym momentem w trakcie spotkania było wprowadzenie nowego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. mł. insp. Bogdana Piotrowskiego.
więcej...

Miasto przekazało karetkę

Nowoczesna karetka służąca do transportu pacjentów, wyposażona w butlę z tlenem i nosze - to dar Miasta Poznania dla Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi. Kluczyki na ręce dyrektora szpitala przekazał w piątek Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.


więcej...

  2 3 4 5 6   ...   64 >
 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter