Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Czy w Polsce potrzebna jest obrona cywilna

Obrona cywilna w Polsce działa tylko na papierze. To system, który nie jest przygotowany do wykonywania żadnych zadań. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej polska obrona cywilna nie jest w stanie przyłączyć się do sprawnego usuwania jej skutków.

Podczas wojny nie ochroni ludności ani ważnych obiektów.

– Tymczasem – jak mówi Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w NIK – Polsce potrzebny jest nowoczesny i sprawny system obrony cywilnej, który wykorzysta potencjał struktur straży pożarnej, samorządu oraz struktur administracji rządowej, aby wypełnić swoje zobowiązania wobec obywateli. Podstawowym zadaniem obrony cywilnej powinno być przeszkolenie obywateli do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Obowiązek utrzymania obrony cywilnej wynika z załącznika do Konwencji Genewskiej, w którym Polska zobowiązała się do stworzenia wyspecjalizowanych form ochrony ludności cywilnej. Kontrola NIK wykazała, że takiego systemu w Polsce nie ma. Przez lata obrona cywilna funkcjonowała w fikcyjny sposób. Wszyscy kontrolowani szefowie obrony cywilnej województw przedstawiali co roku oceny stanu przygotowań obrony cywilnej.

Kontrola NIK wykazała jednak, że informacje te były niezgodne ze stanem faktycznym. Informowano np. o strukturach, które nie istniały, o szkoleniach, które się nie odbyły, do systemu wpisywano przedsiębiorców, którzy od dawna nie działali na polskim rynku. A aż 29 proc. kontrolowanych szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin w ogóle nie powołało formacji obrony cywilnej. (ob)


2013-11-04 13:29:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter