Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Systemy radiokomunikacyjne dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego

Alarmowanie należy do kluczowych działań służb zarządzania kryzysowego w obliczu zagrożenia zdrowia lub życia, a także ochrony mienia. Przekaz alarmowy powinien być dostępny i zrozumiały dla maksymalnej liczby odbiorców, dlatego tak ważne jest stosowanie sprawdzonego i najbardziej skutecznego systemu ostrzegania ludności.

W Polsce co roku występują nagłe zjawiska atmosferyczne. W wyniku nasilonych opadów dochodzi do podtopień, a nawet powodzi, które przynoszą katastrofalne skutki. Coraz częściej gwałtowne burze i nawałnice powodują zniszczenia całych domostw oraz poważnie zagrażają życiu ludzkiemu. W obliczu takiej sytuacji najważniejsze jest, aby unikać strat w ludziach oraz minimalizować ewentualne straty. Zdrowie i życie ludzkie są bowiem wartościami, o które należy dbać przede wszystkim.

Oprócz działań mających na celu monitorowanie bieżącego stanu oraz zapobieganie zagrożeniom, istotne jest zapewnienie w razie potrzeby rzetelnego komunikatu/ostrzeżenia. Sztab do spraw kryzysowych jest zobowiązany do zorganizowania płynnego i spójnego obiegu informacji. Wynika to z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych aktów wykonawczych. Regulują one kompetencje organów państwowych, a także określają plan reagowania w sytuacjach niebezpiecznych. Jak wynika z art. 5, pkt 3a i b ustawy o zarządzaniu kryzysowym, kluczowe są takie kwestie, jak „organizacja łączności między podmiotami oraz zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń”.

Z rozporządzenia wynika powinność ogłaszania sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych. Mogą one być rozpowszechniane za pomocą systemów alarmowych, sygnalizacji wizualnej lub środków masowego przekazu. W tym celu coraz częściej wykorzystuje się systemy oparte na nowoczesnych technologiach.

(więcej w nr 1 wrzesień/październik 2013 r.)

2013-11-05 11:19:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter