Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Nowoczesna odzież ochronna do zadań specjalnych

Odzież ochronna okrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy. Należy ją stosować przy konkretnych pracach, podczas wykonywania których istnieje zagrożenie zranienia ciała lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych substancji.

Szczególne niebezpieczeństwo stanowi wysoka lub niska temperatura, ogień, niebezpieczne substancje chemiczne, prąd elektryczny, wilgoć, słaba widoczność, zagrożenie mechaniczne, biologiczne itp. Ponadto sama odzież nie może stanowić zagrożenia, np. w atmosferze wybuchowej. Z tych względów odzież ochronna podlega obowiązkowej certyfikacji.


Odzież ochronną można podzielić ze względu na rodzaj zagrożenia na:
 • odzież chroniącą przed czynnikami chemicznymi
 • odzież chroniącą przed czynnikami biologicznymi
 • odzież chroniącą przed czynnikami mechanicznymi
 • odzież chroniącą przed zimnem
 • odzież chroniącą przed wysoką temperaturą
 • odzież ochronną dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne
 • odzież chroniącą przed porażeniem prądem
 • odzież chroniącą przed czynnikami atmosferycznymi i wodą
 • odzież przeznaczoną do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem
 • odzież chroniącą przed promieniowaniem elektromagnetycznym
 • odzież ostrzegawczą.
Odzież ochronna powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby jej użytkownik mógł wykonywać czynności zawodowe, mając zapewnioną ochronę przed jednym lub wieloma jednocześnie występującymi zagrożeniami. Właściwości ochronne i użytkowe odzieży są zdeterminowane przede wszystkim przez właściwości materiałów, z których ją wykonano. Właściwości użytkowe określają przydatność odzieży do prac w danych warunkach z punktu widzenia jej trwałości, właściwości higienicznych, wygody użytkowania.

ODZIEŻ PRZECIWCHEMICZNA
Odzież przeznaczona jest do ochrony skóry przed działaniem bojowych środków chemicznych i biologicznych, z możliwością zastosowania jej podczas prac w środowisku chemicznie agresywnym oraz przy katastrofach ekologicznych związanych z produkcją, magazynowaniem i transportem trujących gazów i cieczy.

Ubranie jest odporne na działanie:
 • wody i pary wodnej
 • roztworów soli
 • wody utlenionej
 • amoniaku bezwodnego i roztworów amoniaku
 • rozcieńczonych kwasów organicznych i nieorganicznych
 • rozcieńczonych i stężonych zasad, czyli ługów
 • alkoholi
 • środków ochrony roślin ciekłych i sypkich
 • nawozów sztucznych i naturalnych
 • detergentów
 • formaliny
 • glikolu
 • siarkowodoru.
Ubranie uszyte jest z tkaniny poliamidowej, dwustronnie gumowanej mieszanką na bazie kauczuku butylowego. Materiał jest trudnopalny, posiada wysoką szczelność. Tkanina odporna jest na: kwas siarkowy, kwas solny, kwas azotowy, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, aceton, etanol, amoniak, środki bojowe chemiczne i biologiczne. Zakres temperatur stosowania od –30ºC do +60ºC.

KOMBINEZON KWASO-ŁUGO OCHRONNY
Ubranie przeznaczone jest do pracy w środowisku chemicznie agresywnym, dla pracowników narażonych na działanie kwasów i ługów. Ubranie może być również stosowane jako ochrona przed zamoczeniem wodą, ściekami przemysłowymi o odczynie kwaśnym lub zasadowym oraz roztworami soli.

Ubranie może być stosowane w kontakcie z:
 • wodą
 • wodą utlenioną
 • roztworami amoniaku
 • roztworami soli
 • rozcieńczonymi kwasami organicznymi i nieorganicznymi
 • rozcieńczonymi i stężonymi zasadami (ługami)
 • alkoholami
 • środkami ochrony roślin ciekłymi i sypkimi
 • nawozami sztucznymi i naturalnymi
 • detergentami
 • formaliną
 • glikolem
 • siarkowodorem.
Ubranie uszyte jest z tkaniny poliamidowej, dwustronnie gumowanej mieszanką na bazie kauczuku butylowego. Szwy i złącza zabezpieczone są przyklejoną taśmą uszczelniającą. Tkanina odporna jest na: kwas siarkowy, kwas solny, kwas azotowy, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu. Zakres temperatur stosowania od –30ºC do +60ºC.
Po zakończeniu pracy przed zdjęciem ubrania miejsca polane kwasem lub ługiem należy obficie spłukać strumieniem wody. Zanieczyszczenia zmywa się gąbką przy użyciu łagodnych środków piorących i spłukuje wodą. Należy suszyć w stanie rozwieszonym w przewiewnym pomieszczeniu. Plamy niedające się usunąć w powyższy sposób można ostrożnie zmywać acetonem. Nie wolno suszyć na słońcu i czyścić chemicznie. Aby uniknąć kontaktu chemikaliów ze skórą twarzy, kaptur należy ściągnąć z głowy i zdjąć bluzę bez wywracania jej na lewą stronę.

KOMBINEZON GAZOSZCZELNY
Kombinezon gazoszczelny służy do ochrony przed działaniem szkodliwych substancji chemicznych w postaci gazów, oparów cieczy, aerozoli i pyłów oraz umożliwia pracę w atmosferze o podwyższonym stężeniu substancji toksycznych lub zubożonej w tlen. Może być użytkowany w zakresie temperatur od -30ºC do +60ºC.
Kombinezon przystosowany jest do współdziałania z ciśnieniową aparaturą oddechową noszoną na wewnątrz kombinezonu. Jest to jednoczęściowe ubranie, z kapturem i doszytym plecakiem. Do kombinezonu ratownik wchodzi w hełmie, z nałożonym aparatem powietrznym i maską. W kapturze wklejona jest szyba panoramiczna zapewniająca ratownikowi dobrą widoczność.

Elementy konstrukcyjne:
 • z przodu kombinezonu wmontowany jest zamek gazoszczelny, zapinany od dołu do góry, o długości zapewniającej swobodne wejście i wyjście z kombinezonu. Plecak
 • z wyściółką z gumy mikroporowatej stanowi zabezpieczenie ochronne na butle
 • z kombinezonem zintegrowane są wymienne butylowe rękawice ochronne i buty typu strażackiego (buty posiadają stalowe wkładki w podeszwach, wzmacniane noski oraz antypoślizgowe podeszwy, są odporne na chemikalia). W tylnej części kaptura znajdują się dwa zawory wylotowe do odprowadzania zużytego powietrza, stanowiące jednocześnie element sytemu wentylacji kombinezonu
 • kombinezon może być wyposażony w system wentylacji wewnętrznej, zasilany zewnętrznym źródłem powietrza
Kombinezon wykonany jest z tkaniny poliamidowej o wysokiej szczelności, dwustronnie gumowanej powłoką butylową. Tkanina jest odporna na kwas siarkowy, kwas solny, kwas azotowy, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, aceton, etanol, amoniak, środki bojowe chemiczne i biologiczne. Elementy konstrukcyjne kombinezonu połączone są ze sobą za pomocą szycia i klejenia. Połączenia szyte zabezpieczone są obustronnie naklejoną taśmą uszczelniającą.

Kombinezon ochronny nie ma własności ognioodpornych i nie może być użytkowany w bezpośrednim narażeniu na działanie płomieni. Kombinezon nie może być stosowany również w atmosferze zagrażającej wybuchem. Kombinezon może być użytkowany wyłącznie przez ratownika wyszkolonego i zweryfikowanego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dopuszczalny czas jednorazowego użycia kombinezonu wraz z aparatem powietrznym musi być ustalony indywidualnie dla każdego ratownika zgodnie z zasadami stopni odporności.

Kombinezon nakłada się na bieliznę bawełnianą przy temperaturze otoczenia dodatniej lub na lekkie ubranie robocze przy temperaturze otoczenia poniżej 0 stopni Celsjusza, zawsze na nogi bez obuwia, ale w skarpetach.

Kombinezon ochronny natychmiast po użyciu należy dokładnie umyć wodą i rozwiesić do wyschnięcia w miejscu nienasłonecznionym. Zabrudzony kombinezon umyć w letniej wodzie z dodatkiem detergentu. Plamy z oleju, smarów lub podobnych substancji należy ostrożnie zmyć benzyną lakową, a następnie dokładnie spłukać wodą i wysuszyć. Nie wolno czyścić innymi środkami chemicznymi, np. rozpuszczalnikami organicznym. Po wysuszeniu zamek gazoszczelny posmarować sztyftem z wosku konserwującego, następnie dokładnie obejrzeć kombinezon, sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń, sprawdzić szczelność kombinezonu i dokonać w metryce wyrobu zapisu o użyciu kombinezonu i wyniku kontroli jego szczelności. Zaleca się okresowe mycie oraz dezynfekcję ubrań środkami bakteriobójczymi i grzybobójczymi.

KOMBINEZON ANTYELEKTROSTATYCZNY, CHRONIĄCY PRZED STĘŻONYM KWASEM HF 92%
Ubranie chroni pracownika przed działaniem stężonego kwasu fluorowodorowego, w sytuacjach bardzo krótkotrwałego – do 10 minut narażenia na stężony kwas fluorowodorowy w postaci ciekłej. Jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w prze- myśle chemicznym w środowisku zagrażającym wybuchem np. przy obsłudze instalacji alkilacji fluorowodoru, w laboratorium.

Ubranie wykonane jest z tkaniny poliamidowej dwustronnie gumowanej powłoką butylową o właściwościach antyelektrostatycznych (z dodatkiem sadzy elektroprzewodzącej). Tkanina odporna na kwas siarkowy, kwas solny,kwas azotowy, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, aceton, etanol, amoniak, niskie temperatury (do –40ºC), kwas fluorowodorowy. Materiał jest odporny na przenikanie 92.9% HF, odporny na ścieranie, zlepianie się materiałów, pęknięcia podczas zginania, przesiąkanie rozpylonej cieczy i strumienia cieczy. Wykazuje wytrzymałość na przekłucie i rozdzieranie. Wszystkie szwy narażone na możliwość polania kwasem są wykonane metodą klejenia.

Kombinezon należy nosić na odzieży i bieliźnie o właściwościach antyelektrostatycznych i nosić łącznie z butami i rękawicami antyelektrostatycznymi, kaptur należy nałożyć na kask ochronny. W pierwszej kolejności zakłada się spodnie z butami, a następnie bluzę, która powinna być wyłożona na wierzch spodni, następnie nakłada się kaptur. Ubranie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie stosować do pracy ciągłej bez przerw, ponieważ tkanina stosowana do jego produkcji uniemożliwia przenikanie pary wodnej. Ubranie należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi i paliwami.

Po zakończeniu pracy ubranie poddaje się neutralizacji przez płukanie w 3 proc. roztworze wodnym sody, a następnie w wodzie. Zanieczyszczenia zmywa się gąbką przy użyciu łagodnych środków piorących w temp. 30ºC, po uprzedniej neutralizacji. Zaleca się dolewanie do ostatniej kąpieli płuczącej środków antyelektrostatycznych. Nie należy przechowywać ubrań zabrudzonych. Nie wolno czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozwieszonym w przewiewnym pomieszczeniu.

Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych: PN-EN 467:1998 Odzież ochronna. Ochrona przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed chemikaliami z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy (typ 3) oraz PN-EN 1149-1:1999 Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Rezystywność powierzchniowa (Metody badania i wymagania).

KOMBINEZON DO PRACY W WODZIE
Kombinezon przeznaczony jest do pracy w wodzie. Może być stosowany w akcjach ratowniczych prowadzonych np. przez straż pożarną. Jego zaletą jest wodoszczelność i niezatapialność. Kombinezon wykonany ze specjalnej trójwarstwowej tkaniny zapobiega przemoczeniu, pozwala zachować ciepłotę ciała, utrzymuje użytkownika na powierzchni wody. Chroni również przed uszkodzeniami mechanicznymi: przecięciem, rozdarciem, przekłuciem, a także przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi i paliwami.

Elementy konstrukcyjne:
 • gumowe uszczelnienie szyjne wklejone wraz z kapturem z pianki neoprenowej; na życzenie klienta może być wykonany wzór bez kaptura
 • zamek wodoszczelny, usytuowany na klatce piersiowej
 • rękawy zakończone mankietami sztywnymi, na które zakładane są wymienne mankiety elastyczne, a całość uszczelniana jest dodatkowo pierścieniem gumowym
 • buty gumowe przyklejone na stałe
 • wewnętrzne szelki podtrzymujące kombinezon w pasie z możliwością regulacji ich długości
 • dodatkowe wzmocnienia wykonane z przeciwpoślizgowej folii gumowej rozmieszczone na kolanach, wokół zamka i na pośladkach.
Kombinezon wykonany jest z materiału charakteryzującego się warstwami. Na zewnątrz jest tkanina poliestrowa odznaczająca się wysoką wytrzymałością mechaniczną, wewnątrz kombinezonu – dzianina poliamidowa, a między tkaninami jest uszczelniająca warstwa gumy. Zanieczyszczenia należy zmywać gąbką przy użyciu łagodnych środków piorących i spłukiwać wodą. Suszyć w stanie rozwieszonym w przewiewnym pomieszczeniu. Plamy nie dające się usunąć w powyższy sposób można ostrożnie zmywać acetonem.
Nie wolno suszyć na słońcu i czyścić chemicznie. Zaleca się okresowe przeprowadzanie dezynfekcji kombinezonów przez całkowite zanurzenie w 2 proc. roztworze środka dezynfekcyjnego Incidin Plus w temp. do 30ºC na czas 60 min. Następnie należy ubiór dokładnie wypłukać kilkakrotnie zmieniając wodę lub płukać pod strumieniem bieżącej wody. Wysuszyć, wywrócić na lewą stronę. Zwrócić uwagę na dokładne wysuszenie obuwia. Można wprowadzić nawiew czystego powietrza. Zamek należy woskować w celu zapobiegania starzeniu się oraz łatwości przesuwu.

Karolina Pazdrowska, Lubawa SA

2013-11-13 12:49:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter