Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

NIK krytykuje za fotoradary

Z raportu sporządzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, obejmujący wykorzystanie fotoradarów zarządzanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego jest niewydajny.

Kontrola NIK wykazała, że system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD, obejmujący m.in. wykorzystanie fotoradarów, nie zapewnia w pełni skutecznego egzekwowania odpowiedzialności sprawców wykroczeń w ruchu drogowym. Lokalizacje dla fotoradarów były wybierane przez GITD w porozumieniu z policją oraz Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie szczegółowych analiz dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego (liczby i przyczyn wypadków, liczby ofiar śmiertelnych i osób rannych), jak również stanu dróg i obiektów użyteczności publicznej (np. szkół), które wymagają szczególnych działań prewencyjnych.

Niewydajny system

Fotoradary zostały zainstalowane i oznakowane w sposób rzetelny i zgodny z regulaminem, jednak kontrola wykazała, że system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym nie jest w pełni wydajny. Nieprawidłowości stwierdzone po stronie GIDT dotyczyły m.in. nieprzetwarzania wszystkich zdjęć z fotoradarów, co sprawiało, że kierowcy przekraczający dozwoloną prędkość nie otrzymywali mandatów karnych (inspektorat nie nałożył 72 tys. kar o szacunkowej wartości ok. 19,5 mln zł) lub dostawali je z opóźnieniem. Ponadto dopuszczono do przedawnienia karalności ponad 11 tys. wykroczeń ujawnionych przez GITD, a 5 proc. wykonanych zdjęć zostało niewykorzystanych z powodu niepełnych danych znajdujących się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Bezkarni obcokrajowcy

Kontrolerzy NIK zwrócili także uwagę na problem egzekwowania odpowiedzialności za naruszenia przepisów ruchu drogowego w stosunku do obcokrajowców. Prawie 22 proc. wszystkich zdjęć dotyczyło samochodów zarejestrowanych poza granicami kraju. Niestety brak odpowiednich przepisów oraz rozwiązań organizacyjnych powoduje, że kierowcy takich pojazdów pozostają praktycznie bezkarni i lekceważą obowiązujące w Polsce przepisy.

Zdaniem Izby większość wykrytych nieprawidłowości po stronie GITD wynika z nieprecyzyjnych regulacji prawnych, niewystarczających zasobów kadrowych, a także niepełnego wdrożenia systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. (rp)

 

2014-05-20 14:16:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter