Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Już wkrótce premiera Platformy Technologicznej na Rzecz Bezpieczeństwa Chemicznego


We wrześniu podczas MSPO w Kielcach odbędzie się premiera Platformy, która ma zapewnić bezpieczeństwo chemiczne. 

Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa chemicznego w Polsce jest wciąż nieuregulowana i brakuje rozwiązań systemowych, które już na najniższym szczeblu będą przeciwdziałać zagrożeniom chemicznym. – W tej chwili, szeroko rozumiana chemia jest globalnie wykorzystywana przez wszystkich i na całym świecie. Niestety wciąż nie jest regulowana ustawowymi rozwiązaniami, a jest transportowana przez samoloty, statki, kolej oraz samochody. Codziennie mamy z nią kontakt. Znam takie sytuacje, kiedy 20-tonowa ciężarówka przewożąca niebezpieczne środki chemiczne przejeżdża przez całe miasto i nikomu to nie jest zgłaszane. Wójt czy burmistrz nic o tym nie wie– przestrzega Krzysztof Paturej, prezes zarządu Fundacji Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego.

Potencjał w bezpieczeństwie chemicznym

Dla zwrócenia uwagi na problemy związane z bezpieczeństwem chemicznym i ich rozwiązanie Polski Holding Obronny podpisał z Fundacją Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego umowę, która powołuje Platformę Technologiczną na rzecz Bezpieczeństwa Chemicznego. Jednym z głównych celów powołania platformy jest zmiana myślenia na temat zagrożeń wynikających z powszechnego użycia chemii oraz wykorzystywanie potencjału, jaki tkwi w zapewnieniu bezpieczeństwa chemicznego.

– W każdym większym mieście istnieją zakłady i fabryki, które w większym lub mniejszym stopniu wykorzystują środki chemiczne. Zapewnienie bezpieczeństwa powinno być traktowane całościowo, od projektu planów, rozpoczęcia badań, produkcję, transport aż do utylizacji. Poprzez wykorzystanie platformy będziemy chcieli przekazać dobre praktyki w tym zakresie. Skorzystają na tym nie tylko właściciele zakładów, ale także samorządowcy oraz oczywiście mieszkańcy – mówi Krzysztof Paturej.

Priorytetowe obszary działania platformy obejmować będą prace związane z opracowaniem technik ochrony obiektów naukowo-badawczych, przemysłowych, transportu i składowania związków chemicznych oraz nośników energii, w tym ochrony przemysłowych procesów technologicznych, ochrony systemów informatycznych i komunikacyjnych, a także wdrażanie nowych rozwiązań procesowych i inżynieryjnych.

Priorytety technologiczne i produkcyjne

Priorytety platformy to m.in. opracowanie całościowych systemów ochrony obiektów chemicznych, przesyłania i składowania związków chemicznych i nośników energii w warunkach zrównoważonego rozwoju, a także opracowanie całościowych rozwiązań bezpieczeństwa chemicznego dla wydobycia gazu z łupków oraz opracowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie prewencji, zapobiegania i reagowania na zdarzenia z użyciem utylizacji toksycznych związków chemicznych. Efektem funkcjonowania platformy będzie natomiast przedstawienie i promocja na rynkach międzynarodowych rozwiązań dotyczących procedur, technik i sprzętu w zakresie bezpieczeństwa chemicznego. Ma to się przyczynić zarówno do poprawy bezpieczeństwa fizycznego, jak i poprawy kultury bezpieczeństwa chemicznego, uświadamiania zagrożeń oraz sposobów ich minimalizacji, a także promowania na arenie międzynarodowej dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa na bazie doświadczeń podmiotów polskich i zagranicznych. (rp)

2014-08-08 15:42:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...



Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...



Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...



Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter