Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

        
  

Ukazał się nowy numer Bezpieczeństwa Publicznego

W najnowszym numerze m.in.:

  • Temat numeru:Cyfrowe rozwiązania wsparciem dla tradycyjnych systemów ostrzegania
  • Aktualności:Rewolucja technologicznaw kujawsko-pomorskiej policji
  • Raport:Wprowadzenie dyrektywy Seveso III ma zapobiegaćawariom przemysłowym
  • Rozmowa numeru:Wojciech Radecki (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) "Ulepszamy system ostrzegania"

Od redakcji

RSO przynosi przełom

W tym numerze przedstawiamy temat systemów ostrzegania. Tylko pozornie nie dotyczy on praktyków zarządzania kryzysowego. Mimo że są to systemy dedykowane mieszkańcom, de facto są potrzebne wszystkim. Poinformowani i odpowiednio ostrzeżeni obywatele mają większe szanse zadbać o własne bezpieczeństwo, więc działanie to samo w sobie wspiera służby. Dzięki temu mogą się one skupić na zdarzeniach, których nie sposób przewidzieć.

Na pewno warto inwestować w rozbudowę tych narzędzi i ulepszać ich funkcjonalność alarmową i informacyjną, tak by była dla użytkowników możliwie przyjazną w obsłudze.

Im sprawniej będą działać tego typu narzędzia, tym skuteczniej odciążą służby, a zatem leży to w interesie branży. Uświadamianie społeczeństwa jest przecież kluczowe w przeciw- działaniu występowaniu sytuacji kryzysowych, ale także radzeniu sobie z nimi. Edukacja przyczynia się bowiem do umiejętnego zarządzania bezpieczeństwem oraz współdziałania w trakcie kryzysu. Służby są w stanie znacznie efektywniej reagować, mając do czynienia ze świadomym obywatelem.

RSO rewolucją nie będzie, ale można uznać, że przynosi pewien przełom w kompleksowym ujęciu systemu bezpieczeństwa. Wpisuje się on bowiem w tworzenie go od obywatelskiej strony. To pozytywny krok. Nie doczekamy się żadnych statystyk, na ile zmniejszy liczbę wypadków, czyli przełoży się na zmniejszenie obciążenia służb, ale przecież nie o statystyki tu chodzi. Od samych statystyk nie robi się bezpieczniej.

2015-07-02 12:45:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter