Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Rewolucja technologiczna w kujawsko-pomorskiej policji

Łączność pomiędzy wszystkimi komendami miejskimi i powiatowymi oraz komendą wojewódzką w Bydgoszczy zostanie połączona w jednolity system. Wspólny system komunikacji głosowej powinien poprawić efektywność jednostek policji w regionie.

Użytkowane w garnizonie kujawsko-pomorskim (łącznie 20 komend) technologie i związane z tym niedoskonałości ograniczają sprawną koordynację działań policji w sytuacjach zakłócenia porządku publicznego i bezpieczeństwa. Usługi komunikacji głosowej i przesyłu danych realizowane są bowiem za pomocą środków łączności takich jak radiotelefony, telefony stacjonarne i telefony komórkowe – jako odrębne systemy komunikacyjne. Cyfrowy, dyspozytorski system komunikacji głosowej obejmie swym zasięgiem wszystkie Stanowiska Kierowania zlokalizowane na terenie województwa. Spowoduje on zintegrowanie w jednej platformie sprzętowej środków łączności telefonicznej i radiowej, pozwalając na komunikację użytkowników.

Nowy system telefonii

W ramach Zintegrowanej Platformy Telekomunikacyjnej służby dyżurne wyposażone będą w dotykową konsolę operatorską z przystosowanymi funkcjami policyjnych systemów łączności.

– Dzięki projektowi efektywność działań jednostek policji może zostać znacznie poprawiona. Szybkość przekazu informacji, lokalizacja patrolu w pobliżu miejsca zdarzenia, przekaz połączenia osoby zgłaszającej z interweniującymi policjantami dają możliwość szybszego dotarcia na miejsce i niesienia pomocy oczekującym – mówi insp. Krzysztof Zgłobicki, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Ponadto system będzie ingerował w aktualnie wdrażany nowy system telefonii IP będącej jednym z elementów systemu telekomunikacyjnego OST 112. 

W ramach projektu zostanie zrealizowane:

• dostawa i uruchomienie 19 lokalnych platform telekomunikacyjnych;

• zintegrowanie 21 platform w jeden system wymiany informacji;

• dostawa i uruchomienie 92 szt. konsol dyspozytorskich na Stanowiskach Kierowania;

• dostawa i uruchomienie 16 szt. stacji retransmisyjnych DMR oraz 145 szt. radiotelefonów bazowych;

• dostawa łącznie 2871 szt. przewoźnych, noszonych i biurkowych radiotelefonów standardu DMR.

 

2015-07-07 12:44:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter