Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Wzrosła liczba kontroli operacyjnych policji  

Podczas obrad poselskiej komisji spraw wewnętrznych parlamentarzyści przyjęli informację ministra spraw wewnętrznych na temat działalności policji za rok 2013 i 2014.

W 2014 r. zwiększyła się liczba kontroli operacyjnych, zwłaszcza telefonii komórkowej. Kontrola operacyjna (według art. 19 ust. 6 ustawy o policji) prowadzona jest niejawnie. Polega ona na kontrolowaniu treści korespondencji, kontrolowaniu zawartości przesyłek, stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych. Kontrola operacyjna obejmuje także podsłuch i nagrywanie rozmów prowadzonych w sieci telefonii komórkowej.

Nadinsp. Mirosław Schossler, zastępca komendanta głównego policji, wyjaśniał, czym spowodowany był wzrost liczby kontroli.  Przestępcy często używają jednej karty telefonicznej do jednego połączenia. Po każdorazowej zmianie telefonu przez grupę przestępczą policja występuje do sądu o zgodę na kontrolę operacyjną kolejnego numeru. Jest to traktowane jako oddzielna kontrola. W ten sposób w statystyce pojawia się tak wiele numerów, w przypadku których kontrole nie dały żadnego efektu.

 

2015-07-09 13:01:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter