Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

NIK krytycznie o kąpieliskach

Najwyższa Izba Kontroli kontrolując stan kąpielisk, ujawniła nieprawidłowości. Na terenie niektórych obszarów wodnych brakowało ratowników, a oznakowania miejsc niebezpiecznych były niepełne.

Podjęcie kontroli przez NIK związane było m.in. z doniesieniami do Izby o niedostatecznej jakości wody w kąpieliskach, braku odpowiedniej obsługi kąpielisk oraz o postępującej likwidacji tych miejsc.

Wakacje są czasem, gdy podmioty odpowiadające za bezpieczeństwo osób wypoczywających na terenie kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli muszą zwracać szczególną uwagę, czy wyznaczony obszar wodny jest odpowiednio oznakowany, wyposażony i czy odpowiednia liczba ratowników pełni swoje obowiązki.

– Jeżeli wyznaczony obszar jest odpowiednio zabezpieczony, to w przypadku tonięcia typowego, czyli spowodowanego zachłystnięciem się i potem walką tonącego w wodzie, istnieje 100 proc. szans na uratowanie go i przywrócenie do pełnej sprawności – tłumaczy Paweł Błasiak, wiceprezes zarządu głównego WOPR.

Nieprawidłowości, które wykryła NIK, dotyczą m.in. gmin Płaska i Miłki, w których na łącznym obszarze 6 obiektów nie zapewniono ratowników wodnych ani wyposażenia w sprzęt ratunkowy i medyczny.

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na zarządzającego obszarem wodnym jest przygotowywanie analiz zagrożeń. I w tym aspekcie NIK wykryła pewne nieprawidłowości.

Analiza powinna być wykonywana we współpracy z policją i podmiotami właściwymi w zakresie prewencji, bezpieczeństwa i ratownictwa osób na obszarach wodnych.

– Analiza taka, jak sama jej nazwa wskazuje, winna wykazać wszelkie zagrożenia, jakie na terenie gminy występują. Wójt, burmistrz czy prezydent miasta ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom na terenie gminy, a więc w tym przypadku organizację kąpielisk, zapewnienie dyżuru zespołu ratowników wraz ze sprzętem – mówi wiceprezes WOPR.

NIK stwierdziła jednak w Węgorzewie i Sieciechowie, że nie analizowano zagrożeń dotyczących korzystania z obszarów wodnych. W wyjaśnieniach przedstawiciele dwóch gmin podawali, że wykonywanie takich analiz nie było konieczne, ponieważ nie dochodziło tam do wypadków.

NIK podkreśla, że niezależnie od przyczyn niezapewnienie ochrony ratownika, braki w oznakowaniu kąpieliska czy niepełne wyposażenie mogą skutkować zagrożeniem dla zdrowia i życia osób korzystających z kąpieli. (rp)

 

2015-07-14 15:08:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter