Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Pilnie potrzebne przepisy o ochronie ludności

Uczestnicy debaty redakcyjnej „Ochrona ludności – przepisy nieadekwatne do obecnych wyzwań” zgodzili się, że bez uporządkowania i ujednolicenia przepisów wciąż nie będzie można wykonywać zadań z zakresu ochrony obywateli.

Debata toczyła się wokół szeregu zagadnień związanych z obroną cywilną. Omawiano kwestie związane z projektem ustawy o ochronie ludności. Zwrócono również uwagę na niespójność istniejących przepisów. Dostrzeżono problem nieprzystosowania obrony cywilnej − w tym właściwej infrastruktury i wyposażenia − do nowych wyzwań i zagrożeń. Zastanawiano się nad skutecznymi metodami wykorzystania formacji obrony cywilnej do działań ratunkowych w czasie pokoju. Zwrócono uwagę na przeszkody utrudniające współpracę z organizacjami paramilitarnymi w zakresie wykorzystywania ich do działań ratowniczych. Mówiono również o potrzebie inwestowania w szkolenia, wykorzystywania potencjału tkwiącego w organizacjach pozarządowych. Podjęto kwestię roli samorządu w zakresie realizacji zadań związanych z obroną cywilną. Zwrócono tu uwagę na problem braku wykwalifikowanych ludzi i etatów w wydziałach zarządzania kryzysowego w najniższych szczeblach samorządu terytorialnego.

W dyskusji wzięli udział:

  • nadbryg. Piotr Kwiatkowski, Z-ca Komendanta Głównego PSP;
  • Ewa Gawor, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy;
  • dr prof. nzw. Ryszard Grosset, były Z-ca Komendanta Głównego PSP i Z-ca Szefa Obrony Cywilnej Kraju;
  • bryg. prof. dr hab. inż. Andrzej Mizerski, Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich SGSP;
  • mł. bryg. dr inż. Paweł Kępka, Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa;
  • Andrzej Dybowski z UM Nowy Dwór Maz. (stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności);
  • Marek Szymański, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wołominie;
  • dr Paweł Szmitkowski z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
  • st. kpt. mgr inż. Grzegorz Jędrzejczyk.

2015-08-14 12:33:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter