Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Imigranci nowym zagrożeniem

Już prawie 3 tys. nielegalnych imigrantów zatrzymali w tym roku polscy pogranicznicy. Oznacza to wzrost liczby imigrantów o prawie tysiąc w stosunku do I połowy ubiegłego roku.

 

W pierwszym półroczu tego roku funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali 2865 cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, którzy przedostali się do Polski nielegalnie. W pierwszym półroczu zeszłego roku było to 1961 osób.

– W istocie statystyki wskazują wzrost ogólnej liczby obywateli państw trzecich zatrzymanych za usiłowanie bądź przekroczenie granicy RP. Należy wziąć pod uwagę, że dominujący w tej statystyce są obywatele Ukrainy. W 2014 r. było to 1110 osób, w tym roku już 1800 – wyjaśnia st. chor. SG Agnieszka Golias z Komendy Głównej SG.

Przedstawicielka SG podkreśla jednak, że obywatele Ukrainy nie stanowią zagrożenia migracyjnego ani – tym bardziej – dla bezpieczeństwa państwa. Pracując na terytorium Polski, legalnie lub nielegalnie, wracają do kraju pochodzenia z zarobionymi w Polsce pieniędzmi.

Znacznie wzrosła także liczba imigrantów z Wietnamu – z 55 osób w I. połowie 2014 r. do 122 w I. połowie 2015 r.

– W 2014 r. Straż Graniczna zatrzymała za nielegalny pobyt, nielegalną pracę lub przekroczenie granicy RP wbrew przepisom łącznie 420 obywateli Wietnamu, w 2013 r. zaś 233 osoby, co stanowi wzrost o 80 proc. Największą grupę stanowili zatrzymani na terytorium kraju (202) oraz na odcinku granicy z Litwą (136). Należy jednak wyraźnie stwierdzić, że ci pierwsi w większości także wjeżdżali nielegalnie przez litewski odcinek granicy. Jest to wewnętrzna granica strefy Schengen i cudzoziemcy korzystają z faktu, że nie jest tam prowadzona kontrola graniczna – tłumaczy Agnieszka Golias z KG Straży Granicznej.

Nowy trend

Nie tylko wzrasta liczba imigrantów, ale także zauważalne jest, że w gronie imigrantów jest coraz więcej przybyszów z odległych regionów, takich jak: Bliski Wschód czy Afryka. W przeciwieństwie do nielegalnych imigrantów np. z Ukrainy, którzy przyjeżdżają w celach zarobkowych, cudzoziemcy z odległych państw traktują Polskę jako kraj tranzytowy, przez który chcą się dostać na Zachód. Zdaniem pograniczników takich imigrantów będzie coraz więcej, zwłaszcza że Węgry, gdzie przyjeżdżali tysiącami, zamknęły dla nich swoje granice. Istnieje pewne ryzyko, że wśród imigrantów z Bliskiego Wschodu mogą się znajdować osoby powiązane z organiza- cjami terrorystycznymi.

Nowe zagrożenie

Zdaniem dr Pawła Szmitkowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zagrożenia związane z nielegalnymi imigrantami będą w najbliższej przyszłości wyzwaniem dla polskich służb, bowiem imigrantów spoza Europy będzie przybywać. Unijna agencja ds. granic Frontex informuje, że w lipcu do granic Unii Europejskiej dotarło ponad 100 tys. nielegalnych imigrantów. Agencja w swoim komunikacie podkreśliła, że po raz pierwszy od 2008 r., czyli od kiedy rozpoczęto publikowanie statystyk, liczba uchodźców na przestrzeni jednego miesiąca przekroczyła 100 tys. osób. Dla porównania w lipcu zeszłego roku imigrantów było trzykrotnie mniej. To także o 30 tys. więcej osób niż w czerwcu tego roku.

Jak wskazuje Straż Graniczna, nielegalna migracja od lat pozostaje najpoważniejszym rodzajem przestępczości granicznej i wyzwania z tym związane są jednymi z najważniejszych w najbliższej przyszłości. W związku z tym nowe rozwiązania realizuje m.in. Straż Graniczna

w Kętrzynie. W czerwcu tego roku wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej w województwie warmińsko-mazurskim powstało 6 nowych wież obserwacyjnych. Wieże służą całodobowej obserwacji sytuacji na granicy przez funkcjonariuszy straży granicznej. Wieże posiadają kamery telewizyjne, system alarmowy oraz anteny. Obraz z wież jest regularnie przesyłany do Lokalnych Ośrodków Nadzoru w poszczególnych jednostkach straży granicznej. (rp)

2015-09-10 13:00:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter