Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Warszawa dołączyła do RSO

Regionalny System Ostrzegania, który jest elementem służącym poprawie komunikacji z mieszkańcami w sytuacjach zagrożeń, dotychczas funkcjonował na szczeblu regionalnym. Warszawa jest pierwszym miastem, które dołączyło do systemu.

Na podstawie podpisanego listu intencyjnego zostaną podjęte prace zmierzające do pilotażowego uruchomienia usługi RSO, skierowanej do mieszkańców oraz turystów odwiedzających stolicę.

– System ten stanowi uzupełnienie wdrożonych wcześniej mechanizmów komunikacji mieszkaniec-urząd dla zgłoszeń alarmowych. Działania te są nieodzowne w tak dużym mieście, gdzie na co dzień przebywa ok. 3 mln ludzi i gdzie rocznie odbywa się blisko 2000 imprez masowych i zgromadzeń publicznych – mówi Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Warszawa.

Dzięki wyodrębnieniu w systemie RSO Warszawy, zwiększy się zawartość informacyjna, a przez to skuteczność działania systemu. Komunikaty i ostrzeżenia, dotyczące takich zagrożeń jak np. powódź, zagrożenie epidemiologiczne czy biologiczne, a także związanych z występowaniem zatorów komunikacyjnych, generowane bezpośrednio z Centrum Bezpieczeństwa m. st. Warszawy, umożliwią lepsze ich adresowanie i w efekcie ograniczenie skutków ich ewentualnego wystąpienia.

Włączenie miasta do systemu związane było z podjęciem szeregu działań, począwszy od uzgodnień formalnych zakończonych podpisaniem listu intencyjnego, poprzez wykonanie prac technicznych polegających na dostosowaniu panelu aplikacji do nowych funkcji, wdrożeniu procedur tworzenia i publikowania komunikatów, a skończywszy na szkoleniu operatorów.

 

 

2015-10-26 18:29:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter