Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Porozumienie PSP z fundacją „Dorastaj z nami”

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej a prezes Zarządu Fundacji „Dorastaj z Nami”.

Fundacja od 2010 r. wspiera dzieci poległych i rannych żołnierzy, policjantów, strażaków oraz pracowników służby publicznej. Obecnie pod opieką Fundacji jest jedenaścioro dzieci strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Zawarte porozumienie przewiduje realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjno-sportowych i promocyjnych w obszarze obejmującym działalność statutową PSP i Fundacji. W szczególności przewiduje się przeprowadzenie wspólnych projektów charytatywnych oraz wspierania w szerokim zakresie rodzin i rozwoju dzieci i młodzieży, których rodzice polegli na służbie lub odnieśli trwały uszczerbek na zdrowiu w trakcie pełnienia służby strażackiej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji oraz profilaktyki zdrowotnej.

Ponadto, w ramach podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia ludzi, realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie świadomości społecznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także promowanie zasad bezpiecznego zachowania w przypadku zagrożeń.

Źródło: www.straz.gov.pl

2017-07-26 06:41:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

21 czerwca, Poznań, Kongres Pożarnictwa FIRE, http://www.dndproject.com.pl

25-27 czerwca, Gdańsk, BALT-MILITARY-EXPO 2018 - Bałtyckie Targi Militarne,http://baltmilitary.amberexpo.pl

25-27 czerwca, Gdańsk, RESCUE EXPO 2018 - Międzynarodowa Konferencja oraz Wystawa Ratownictwa Medycznego, http://rescueexpo.amberexpo.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter