Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


XV Międzynarodowa Konferencja "Współczesne oblicze bezpieczeństwa"

Na terenie łódzkiego portu lotniczego, odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja „Współczesne oblicze bezpieczeństwa”, poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa ruchu drogowego i ratownictwa.

Konferencja przebiegała w dwóch częściach: teoretycznej oraz w formie wykładów i rozmów z ekspertami, gdzie wspólnie dyskutowano na temat najbardziej aktualnych zjawisk i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa zarówno w ruchu lądowym, jak i powietrznym oraz ratowania życia i udzielania pierwszej pomocy.

Duży nacisk położono na dyskusję o strategiach i planach, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych, a także na rozwiązania ułatwiające dostęp do defibrylatorów, co podniesie skuteczność podejmowanych akcji ratunkowych. 

Ponadto debatowano m.in. o: katastrofach masowych. Poruszono także kwestie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, roli samorządów lokalnych w przygotowaniu społeczeństwa do stosowania procedur w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy konferencji mieli możliwość przeanalizowania modelowych rozwiązań w zakresie przygotowania do udzielania pierwszej pomocy przez lokalne społeczeństwa na przykładzie Danii, Niemiec i Czech.

Druga część konferencji odbyła się w formie ćwiczeń kryzysowych pod kryptonimem „Lotnisko 2017”. Miały one na celu sprawdzenie procedur planu Działania w Sytuacji Zagrożenia Portu Lotniczego w Łodzi na wypadek awaryjnego lądowania bez wysuniętego podwozia, wybuchu podejrzanego bagażu i pożaru. Uczestnicy mieli do czynienia z dwoma poważnymi zagrożeniami. Pierwsze to awaryjne lądowanie samolotu z awarią awioniki i podwozia. Drugie zaś to działania ratunkowe, podczas których doszło do wybuchu. Ten epizod z kolei stanowił element działań terrorystycznych. W epizodzie udział wzięli funkcjonariusze z Zespołu Interwencji Specjalnych z PSG w Łodzi.

Zarówno w konferencji jak i ćwiczeniu udział wzięli przedstawiciele: Komendy Głównej Straży Granicznej, Nadwiślańskiego, Morskiego, Śląskiego OSG, Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie oraz Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, Izby Administracji Krajowej w Łodzi, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Łodzi i Przedstawiciele Portów Regionalnych.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy współudziale Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Portu Lotniczego Łódź oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Źródło: www.strazgraniczna.pl

2017-09-26 08:53:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter