Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Polska delegacja na Zgromadzeniu Ogólnym Interpolu

W Narodowym Centrum Kongresowym w Pekinie odbyły się obrady 86. sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu, w której uczestniczyła między innymi delegacja polskiej policji.

W tegorocznej sesji wzięło udział około tysiąca delegatów reprezentujących 156 państw członkowskich, w tym 62 szefów policji oraz 30 ministrów reprezentujących resorty bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Obecni są również przedstawiciele wielu organizacji międzynarodowych. Polską Policję reprezentowali nadinsp. Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji, mł. insp. Łukasz Wiliński - Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz podinsp. Mateusz Walczak - kierownik Sekcji ds. Interpolu w BMWP KGP.

Tematem przewodnim tegorocznej sesji było wyznaczenie kierunków międzynarodowej współpracy policyjnej i sojuszy operacyjnych w celu bardziej skutecznej walki z obecnymi i przyszłymi zagrożeniami kryminalnymi.

Zgromadzonych przywitał Prezydent Chin, Xi Jinping, a następnie zabrali głos kolejno: Prezydent Interpolu, Meng Hongwei i Sekretarz Generalny, Jürgen Stock. W swoich wystąpieniach zwracali uwagę na fakt, iż w obecnym świecie służby żadnego kraju nie są w stanie zapewnić samodzielnie absolutnego bezpieczeństwa swoim obywatelom bez międzynarodowego wsparcia i współpracy. Bezpieczeństwo jest fundamentalną potrzebą ludzi całego świata, a popełniane obecnie przestępstwa nie mogą być zwalczane bez wzajemnej międzynarodowej pomocy i współdziałania organów ścigania.

Ponadto w programie obrad znalazły się między innymi takie tematy jak: zwalczanie terroryzmu, przestępczość zorganizowana oraz inne nowe formy przestępczości, zwłaszcza cyberprzestępczość. Wśród zagadnień dotyczących działalności Organizacji znalazła się sprawa zatwierdzenia nowej procedury i kryteriów aplikowania o członkostwo w Interpolu, a także zmian w art. 28 i 29 Statutu Interpolu, które ograniczą do dwóch liczbę kadencji Sekretarza Generalnego oraz do 70 lat jego wiek, powyżej którego nie będzie mógł już pełnić tej funkcji.

Po przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne rezolucji zatwierdzającej nowe kryteria przyjmowania państw do Interpolu, przystąpiono do głosowania nad kandydaturami Palestyny i Wysp Salomona na członków Interpolu. Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło rezolucje przyznające członkostwo wspomnianym wyżej państwom. Wymagana większość głosów wynosiła 2/3. W ten sposób liczba krajów członkowskich wzrosła do 192.

Źródło: www.policja.pl

2017-10-03 09:29:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter