Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Doskonalenie współpracy śląskich funkcjonariuszy policji z mediami

W katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyło się szkolenie oficerów prasowych oraz osób upoważnionych do kontaktów z dziennikarzami.

W szkoleniu uczestniczyli oficerowie prasowi policji, osoby odpowiedzialne za komunikację w mediach oraz kierownicy dzielnicowych. Celem szkolenia było usprawnienie współpracy policjantów z dziennikarzami, a w szczególności wypracowanie rozwiązań współdziałania dzielnicowych z mediami. Organizatorem szkolenia była Rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach podinsp. Aleksandra Nowara, która rozpoczęła szkolenie oraz przywitała zaproszonych prelegentów i uczestników.

Część szkolenia poświęcono współpracy dzielnicowych z mediami. Podczas tego wykładu omówiono podstawy prawne i zasady współdziałania policjantów tzw. pierwszego kontaktu z dziennikarzami. Zaprezentowano także przygotowany przez śląską policję film instruktażowy ukazujący, jak mundurowi nie pełniący na co dzień funkcji oficerów prasowych, powinni prawidłowo wypowiadać się przed kamerą. Później rzecznicy prasowi z komend miejskich i powiatowych będą mieli za zadanie przeszkolić w tym zakresie dzielnicowych w swoich jednostkach, ponieważ to głównie do nich kierowany był ten materiał.  

Kolejnym prelegentem podczas szkolenia była Ksymena Szymczuk – Zawada - ekspert ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, która omówiła zasady tworzenia poprawnych, przyjaznych dla ludzi komunikatów informacyjnych. Na zakończenie części teoretycznej szkolenia głos zabrał mł. insp. Krzysztof Kazek – Pełnomocnik Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds Ochrony Praw Człowieka, który poruszył temat przeciwdziałania torturom.

Szkolenia rzeczników prasowych odbywają się cyklicznie i są doskonałą okazją do kształtowania współpracy policjantów z przedstawicielami mediów oraz innych instytucji, a także do rozwijania narzędzi komunikacyjnych, umacniania tożsamości formacji i integracji środowiska policyjnego.

Źródło: www.slaska.policja.gov.pl

2017-10-12 08:13:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

17 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2018”, http://frdl.mazowsze.pl

22 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Prawo wodne w praktyce administracji samorządowej”, http://frdl.mazowsze.pl

23 stycznia, Warszawa, 23 seminarium z cyklu Zarządzanie Kryzsowe i Ratownictwo "Zagrożenia Teleinformatyczne w Zarządzaniu Kryzysowym. Narzędzia Smart City w Obronie Przed Zagrożeniami", http://www.cpi.com.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter