Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Rekomendacje dotyczące systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z prac Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Zadaniem powołanego przez premier Beatę Szydło Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego było podsumowanie działań po nawałnicach z sierpnia 2017 r. oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość dotyczących m.in. przygotowania służb do realizowania działań ratowniczych i zarządzania kryzysowego.

Sierpniowe nawałnice dotknęły ponad 170 gmin. Zespół przeanalizował przede wszystkim funkcjonowanie systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w pięciu najbardziej poszkodowanych gminach każdego z dotkniętych nawałnicami województw. Były to m.in.: Chojnice, Czersk i Brusy z Pomorskiego; Koronowo i Gostycyn z województwa kujawsko-pomorskiego; miasto i gmina Gniezno z Wielkopolski; Grabica i Łask z województwa łódzkiego oraz Wińsko z Dolnego Śląska.

Zdaniem zespołu należy znowelizować ustawę o zarządzaniu kryzysowym oraz zakończyć prace nad ustawą regulującą kwestie ochrony ludności. Konieczne jest włączenie Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) do systemu alarmowania i ostrzegania, a ponadto podjęcie prac nad osiągnięciem pełnej funkcjonalności RSO, jeśli chodzi o powiadamianie ludności o zagrożeniach z wykorzystaniem wiadomości tekstowych na danym obszarze. Aby umożliwić wysyłanie SMS-ów z ostrzeżeniami konieczne są zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne. 

Jedną z rekomendacji zespołu jest zapewnienie całodobowego obiegu informacji w administracji samorządowej. Wzmocnione miałyby zostać powiatowe centra zarządzania kryzysowego w sposób zapewniający ich integrację z systemem obiegu informacji w ramach Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto, starostowie i wójtowie mieliby obowiązek udziału w ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez wojewodę w ramach zarządzania kryzysowego.

Obecnie trwają prace nad nowym systemem ostrzegania oraz ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Głównym celem projektowanej ustawy jest prawne uregulowanie systemowych kwestii związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. Ustawa określi kompetencje i obowiązki organów władzy i administracji publicznej, m.in. zadania ochrony ludności, organy administracji publicznej odpowiedzialne za ochronę ludności, a  także organizację wykrywania zagrożeń oraz powiadamiania, ostrzegania i alarmowania. Ponadto, w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, przewidziano utworzenie Centralnej Bazy Magazynowej, która ma być wyposażona w odpowiedni sprzęt służący zapobieganiu i zmniejszaniu strat spowodowanych skutkami np. nawałnic czy powodzi. Baza taka będzie wsparciem dla władz lokalnych i służb ratowniczych podczas prowadzenia działań w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej na każdym szczeblu administracji. Ma powstać również Krajowe Centrum Ochrony Ludności, którego głównym zadaniem będzie odpowiednie przygotowanie pracowników wszystkich szczebli administracji publicznej zaangażowanych w zadania dotyczące ochrony ludności. Projekt niedługo trafi do uzgodnień międzyresortowych.

Ponadto zespół rekomendował, aby przy współpracy z Lasami Państwowymi wyznaczyć miejsca organizacji obozów harcerskich i innych tymczasowych miejsc wypoczynku zbiorowego, które zapewnią bezpieczeństwo ich uczestnikom. Taki wniosek zgłosili też harcerze na spotkaniu z szefem MSWiA. Zadeklarowano wówczas, że każdy obóz będzie miał zapewnioną łączność radiową z powiatowym dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej (za pośrednictwem sprzętu udostępnionego przez strażaków). Umożliwi to szybką wymianę informacji na temat zagrożeń. Drugą formą współpracy będzie użyczanie sprzętu medycznego, takiego jak apteczki i deski ortopedyczne, niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom obozu.

W skład zespołu – obok szefa MSWiA – wchodzili m.in. ministrowie: rolnictwa i rozwoju wsi, cyfryzacji, energii, infrastruktury i budownictwa oraz wojewodowie, m.in.: kujawsko-pomorski, wielkopolski i pomorski. W pracach wzięli też udział szefowie służb: Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej oraz przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Źródło: MSWiA

2017-10-19 08:45:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter