Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Zostań oficerem łącznikowym polskiej policji we Włoszech lub Hiszpanii

W związku z planowanym utworzeniem w 2018 roku stanowisk oficerów łącznikowych polskiej policji w Królestwie Hiszpanii oraz w Republice Włoskiej, Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informuje o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej, której celem jest wyłonienie kandydatów do objęcia wymienionych stanowisk.

Kryteria niezbędne, jakie powinien spełniać kandydat do objęcia stanowisk oficerów łącznikowych polskiej policji w Hiszpanii lub we Włoszech:

- oficer Policji;

- co najmniej 10 letni staż służby w Policji;

- znajomość w mowie i piśmie:

dla stanowiska oficera łącznikowego w Królestwie Hiszpanii:

język hiszpański poziom C1 i język angielski poziom B1;

lub

język angielski poziom C1 i język hiszpański poziom B1;

dla stanowiska oficera łącznikowego w Republice Włoskiej:

język włoski poziom C1 i język angielski poziom B1;

lub

język angielski poziom C1 i język włoski poziom B1;

- bardzo dobry stan zdrowia.

Dodatkowymi kryteriami podlegającymi ocenie podczas procedury kwalifikacyjnej kandydatów będą m.in. wiedza i doświadczenie w zakresie międzynarodowej współpracy prowadzonej przez policję oraz doświadczenie wynikające z udziału w przedsięwzięciach policyjnych realizowanych poza granicami kraju, np. udział w misjach pokojowych.

Raporty oficerów Policji (również zaopiniowane negatywnie), zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru, adresowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, należy przesyłać drogą służbową do dnia 10 listopada 2017 r.

Postępowanie kwalifikacyjne, które wstępnie zaplanowano na przełom listopada i grudnia 2017 roku.

Oficerami wyznaczonymi do kontaktu w przedmiotowej sprawie są: podinsp. Rafał Zamrzycki – radca Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP, (nr tel. sł. 72 135 77) oraz podkom. Marcin Płóciennik ekspert WMZiOŁ BMWP KGP, (nr tel. sł. 72 120 74).

Źródło: www.isp.policja.pl

2017-10-19 08:47:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter