Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Nadinsp. Krzysztof Pobuta komendantem małopolskich policjantów

Nadinspektor Krzysztof Pobuta, dotychczasowy komendant wojewódzki policji w Rzeszowie, został szefem małopolskich policjantów. Stanowisko komendanta było wolne przez pół roku.

Nadinspektor Krzysztof Pobuta ma 45 lat. Pochodzi z Łowiec w pow. jarosławskim. Jest absolwentem UMCS w Lublinie na wydziale prawa i administracji. Ukończył studia podyplomowe - zarządzenie jakością w administracji publicznej, także w Lublinie. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie socjologii (UKSW w Warszawie).

Do służby wstąpił we wrześniu 1991 r. Był naczelnikiem wydziału kryminalnego KRP w Jarosławiu, pierwszym zastępcą komendanta powiatowego w Jarosławiu (lata 1991-2009). Od 2009 r. pełnił funkcję komendanta miejskiego policji w Przemyślu. Na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie powołał go w styczniu 2016 r. minister spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek komendanta głównego policji.

Źródło zdjęcia: www.bbn.gov.pl  

2017-10-24 07:13:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...



Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...



Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...



Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter