Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Szybki ogólnoeuropejski zakaz dla nowych niebezpiecznych substancji

Nowe substancje psychoaktywne „dopalacze” będą szybciej wycofywane z rynku w UE. Ich produkcja i dystrybucja będzie podlegała sankcjom karnym, tak jak w przypadku narkotyków.

Zmiany w przepisach, przyjęte przez Parlament Europejski skracają o połowę czas badania ryzyka związanego z nową substancją psychoaktywną (NPS) oraz wprowadzenia środków kontrolnych w UE, jeśli jest to konieczne, aby nadążyć za szybkim rozwojem sytuacji na rynku. Władze krajowe będą miały 6 miesięcy, zamiast 12, na wprowadzenie decyzji UE.  Ulepszona zostanie również wymiana informacji poprzez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).

Wzmocniona została także rola Europolu, który, z pomocą systemu wczesnego ostrzegania oraz procedur oceny ryzyka, będzie sprawdzał, w jakim stopniu organizacje przestępcze zaangażowane są w wytwarzanie i rozprowadzanie tego typu substancji.

– 254 osoby zmarły w UE, w 2016 roku, w wyniku spożycia nowej substancji psychoaktywnej. Ochrona zdrowia obywateli, zwłaszcza młodych, jest naszym moralnym i politycznym obowiązkiem. Zapewniamy szybszą reakcję przeciwko NPS oraz lepszą koordynację pomiędzy krajami – podkreślił Michał Boni (EPP, PL), odpowiedzialny za zmiany w rozporządzeniu EMCDDA

Państwa członkowskie UE mają 12 miesięcy na wprowadzenie zmian w dyrektywie do przepisów krajowych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać, z końcem okresu przejściowego.

Źródło: www.europarl.europa.eu

2017-11-02 08:31:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter