Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy KWP w Lublinie a WSEI

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Paweł Dobrodziej podpisał porozumienie określające ramowe zasady wzajemnej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

Na mocy podpisanego porozumienia uczelnia zobowiązuje się do:

- zapraszania przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie do udziału w pracach Wydziałowych Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia, celem dostosowania programów kształcenia do potrzeb pracodawców na kierunkach dla których doświadczenie, potencjał merytoryczny może mieć znaczenie;

- współpracy przy organizacji praktyk, staży dla studentów Uczelni;

- wyznaczenia wykwalifikowanej kadry pracowników administracyjnych i nauczycieli akademickich WSEI do realizacji każdego z zadań wynikających z umowy;

- umieszczenia na stronie internetowej Uczelni i tablicach informacyjnych informacji o Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie z linkiem do strony WWW;

- udostępnienia laboratoriów specjalistycznych dla potrzeby realizacji zadań wynikających ze współpracy objętej niniejszą umową;

- wspólnej organizacji seminariów, konferencji, uwzględniających tematykę mogącą być przedmiotem wspólnych przedsięwzięć;

- współpracy przy realizacji programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa obcokrajowców w Lublinie;

- pozyskiwanie środków finansowych na wspólne inicjatywy.

Natomiast Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zobowiązuje się do:

- współpracy przy organizacji praktyk, staży dla studentów Uczelni;

- włączania ekspertów do procesu dydaktycznego w obszarach związanych z bezpieczeństwem,  mających wpływ na kształcenie służb mundurowych;

- umieszczenia na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i tablicach informacyjnych informacji o inicjatywach podejmowanych wspólnie z Uczelnią;

- współpracy z Uczelnią w zakresie podejmowanych dzień prewencyjnych związanych z bezpieczeństwem obywateli i studentów obcokrajowców studiujących na Uczelni.

Źródło: www.lubelska.policja.gov.pl

2017-11-03 07:55:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter