Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Specjalistyczne warsztaty dla policjantów

Przedstawiciele wszystkich szkół policyjnych w kraju uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Szkołę Policji w Słupsku pod hasłem „Problematyka podejmowania interwencji policyjnych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolującymi swoich zachowań z innych przyczyn”.

Spotkanie było jednym z etapów szeroko zakrojonych prac z zakresu podejmowania interwencji policyjnych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolującymi swoich zachowań z innych przyczyn. Szkoła Policji w Słupsku została wyznaczona przez Komendanta Głównego Policji do realizacji znaczącej części zadań tego przedsięwzięcia. Między innymi pod słupską redakcją stworzony został teoretyczno-praktyczny poradnik w zakresu tej problematyki, a także nakręcone zostały filmy instruktażowe stanowiące uzupełnienie tej publikacji.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół policyjnych z Polski oraz funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Warsztaty rozpoczęły się od przedstawienia dotychczasowego postępu realizacji zadań z zakresu problematyki taktyki i technik interwencji w odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolującymi swoich zachowań z innych przyczyn.
Dalsze prace zostały podzielone na trzy panele: stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego, techniczne środki przymusu bezpośredniego oraz stosowanie przedmiotów służących do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Omówione zostały obecnie obowiązujące programy kursów, a także sposoby ich realizacji w różnych jednostkach szkoleniowych. Dwa dni intensywnych obrad zakończyły się wypracowaniem wspólnych wniosków dotyczących kształcenia w ramach kursów i szkoleń realizowanych centralnie, jak również w doskonaleniu lokalnym w poszczególnych jednostkach.

Źródło: www.isp.policja.pl

2017-11-09 05:42:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter