Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Przemyska policja promuje mapę zagrożeń za granicą

W auli Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu MSW we Lwowie, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod nazwą „Teoria i praktyka zwalczania przestępczości w nowoczesnych warunkach”. Podczas wydarzenia przedstawiono referat pt. „Krajowa mapa zagrożeń, jako istotne narzędzie kształtowania bezpieczeństwa lokalnego”.

Podczas prezentacji podkreślono, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest obecnie skutecznym narzędziem, dzięki któremu policja i mieszkańcy mogą prowadzić wymianę informacji na temat zagrożeń, a także umożliwiającym każdej zainteresowanej osobie przyczynić się do kształtowania poziomu i poczucia bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. Potwierdzeniem tego jest fakt, że coraz więcej zgłoszeń naniesionych na mapę zostaje potwierdzonych przez policję.

Według danych na dzień 17 marca br. skala zgłoszeń potwierdzonych wynosiła 34,24 proc., natomiast wg stanu na dzień 8 września br. - 41,45 proc. Świadczy to zarówno o dobrej pracy samych policjantów, ale również o coraz rozważniejszym korzystaniu z tego narzędzia przez samych obywateli.

Dzięki zgłoszeniom naniesionym na mapę policjanci zdiagnozowali 197.728 zagrożeń nurtujących lokalną społeczność, a przez podjęcie dalszych działań zmierzających do ich usunięcia, przyczynili się, nie tylko do poprawy poziomu i poczucia bezpieczeństwa, ale również do utwierdzenia lokalnej społeczności w tym, że ma ona realny wpływ na bezpieczeństwo w miejscu swojego zamieszkania.

Zaprezentowanie zasad funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a uczestnicy konferencji zadawali liczne pytania. Podobne narzędzie funkcjonuje również na Ukrainie, ale zarządzać nim i nanosić informację może tylko Policja, stąd tak wielkie zainteresowanie faktem, że obywatele sami mogą zgłaszać nurtujące ich zdarzenia, które są później analizowane.

Źródło: KWP Rzeszów

2017-11-16 08:34:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter