Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Nadinsp. Paweł Dobrodziej komendantem warszawskiego garnizonu Policji

Warszawscy policjanci mają nowego komendanta. Na stanowisku tym doszło do piątej zmiany w ciągu zaledwie dwóch lat. Nowym komendantem został mianowany nadinspektor Paweł Dobrodziej, dotychczasowy szef lubelskich policjantów.

Nadinspektor Paweł Dobrodziej Urodził się 15 maja 1970 roku w Łodzi. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku w w Komendzie Rejonowej  Łódź – Polesie. Następnie pracował Wydziale Kryminalnym KWP w Łodzi. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem kryminalnym i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.

Od 1998 r. pracował w Wydziale XIV w Łodzi Biura Do Walki Z Przestępczością Zorganizowaną KGP. Od 2000 r. kolejne lata jego zawodowej kariery związane były z Wydziałem XVI z siedzibą w Łodzi Centralnego Biura Śledczego KGP.

W 2007 r. objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Łodzi CBŚ KGP, a w 2011 r. – Naczelnika tego wydziału. Od września 2014 r. p.o. Naczelnika  Zarządu CBŚP w Łodzi, a od  kwietnia 2015 r. - Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi. Z dniem  11.02.2016 r. powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.  Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Wśród wielu pasji i zainteresowań zdecydowanie dominują sporty walki, którymi zajmuje się od 30 lat.

Źródło: KWP Lublin

2017-11-16 10:37:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

6 marca, Warszawa, Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, https://www.tor-konferencje.pl

13-14 marca, Kraków, Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2019, http://www.sitk.org.pl

14 marca, Wrocław, Konferencja Cloud Computing, http://gigacon.org/event

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter