Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Szkolenie z przeciwdziałania pożarowi zbiornika LPG

W siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyło się szkolenie z zakresu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas uwolnienia się mieszaniny propan butan ze zbiornika LPG.


W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze z komend powiatowych PSP z Gołdapi i Olecka oraz strażacy ochotnicy z Górnego, Grabowa, Dunajka, Bań Mazurskich, Żytkiejm i Dubeninek. Szkolenie prowadzone było przez zewnętrzną firmę, która posiada jeden z nielicznych w naszym kraju mobilny trenażerów gazu LPG.

Seminarium zostało podzielone na dwa bloki: teorię oraz praktykę. Panel teoretyczny dotyczył zagadnień:
– właściwości fizyko-chemiczne wraz z charakterystyką mieszanin propan-butan,
– zjawiska towarzyszące emisji i pożarom gazu płynnego,
– rodzaje zbiorników magazynowych wraz z armaturą,
– koncepcja działań podczas uwolnienia LPG do atmosfery.

Podczas panelu praktycznego strażacy starali się wykorzystać wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych poruszając następujące tematy:
– omówienie elementów zbiornika magazynowego,
– umiejętne wykorzystanie urządzeń pomiarowych do określania stref zagrożonych wybuchem (pomiar strefy),
– ograniczanie emisji fazy gazowej na armaturze instalacji zbiornika magazynowego LPG,
– ograniczanie emisji fazy ciekłej na armaturze instalacji zbiornika magazynowego LPG,
– kontrola podczas działań z emisją i pożarem fazy gazowej,
– kontrola podczas działań z emisją i pożarem fazy ciekłej.

Ponadto strażacy mieli możliwość dokładnego zapoznania się ze zbiornikiem magazynowym, mogli  przekonać się, jak działają mechanizmy pożaru podczas emisji LPG oraz sprawdzić działanie instalacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zbiornika w sytuacji krytycznej.

Ćwiczenia z wykorzystaniem mobilnego trenażera gazowego LPG dają wysoki poziom realizmu symulowanych działań. Było to pierwsze tego typu szkolenie zorganizowane na terenie powiatu gołdapskiego.

Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Gołdapi, Gminy Gołdap, Gminy Dubeninki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Mazurskich.

Źródło: www.straz.gov.pl

2017-11-22 10:54:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter