Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Wzmacnianie współpracy obronnej państw Unii Europejskiej

Zobowiązania do udziału w mechanizmie PESCO (Permanent Structured Cooperation) podpisywano podczas spotkania ministrów obrony w Brukseli. Przyłączyła się do niego większość państw członkowskich UE, ale nie wszystkie. Polska, choć wyraziła swoje wątpliwości, ostatecznie także PESCO poparła.

Gotowość do udziału we wzmocnionej współpracy w dziedzinie obronności zgłosiły 23 państwa. Poza mechanizmem PESCO chcą pozostać natomiast Wielka Brytania, Portugalia, Dania i Malta. Irlandia chce się natomiast jeszcze zastanowić, ale raczej skłania się ku dołączenia do mechanizmu w późniejszym terminie. W ramach tego, zaproponowanego przez Niemcy i Francję projektu, mają być prowadzone wspólne działania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Chodzi na przykład o możliwość ich wspólnego finansowania czy też o wspólne rozwijanie wojskowych technologii. Powstać mają również sztaby zajmujące się przygotowaniem unijnych misji wojskowych. PESCO wciąż jest jeszcze projektem sformułowanym ogólnie. Dopiero państwa, które zdecydują się dołączyć do tego mechanizmu nadadzą mu ostateczny kształt. Polska była wobec tego projektu nieufna, ale ostatecznie zdecydowała się do niego przyłączyć.

Mechanizm PESCO ma zostać wsparty ze środków uruchomionego przez Komisję Europejską w czerwcu Europejskiego Funduszu Obronnego kwotą ok. 5 mld euro rocznie po 2020 r. Każdy kraj będzie także wnosił własne środki, ale decyzje o ich wysokości należą wyłącznie do europejskich stolic. Pieniądze te mają być przeznaczone na rozwój wojskowych technologii i zakupy uzbrojenia dla unijnych armii.

11 grudnia na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli zostanie podjęta decyzja o formalnym ustanowieniu PESCO. Potrzebna jest do tego większość kwalifikowana, ale po poniedziałkowym spotkaniu ministrów obrony widać już, że nie powinno z tym być kłopotu. Dopiero po tym państwa uczestniczące w mechanizmie PESCO będą mogły zatwierdzić listę pierwszych realizowanych w jego ramach projektów.

Źródło: www.euractiv.pl

2017-11-23 08:05:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter