Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Krajowa Administracja Skarbowa będzie współpracować ze Strażą Graniczną

Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński i Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś podpisali porozumienie w sprawie współdziałania Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej.


Podpisanie porozumienia podyktowane zostało przeprowadzoną reorganizacją Służby Celnej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Obecnie Służba Celna realizuje swoje zadania w rozszerzonej formule jako Służba Celno-Skarbowa.

Porozumienie określa zasady i formy współpracy obu stron, m.in. udzielanie wzajemnej pomocy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych (usprawnienie ruchu granicznego, zapewnienie bezpieczeństwa), wspólne działania w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców, zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń oraz wspólne prowadzenie czynności operacyjnych.

Oprócz porozumienia o współpracy podpisano również porozumienie w sprawie redagowania wspólnego kanału komunikacyjnego Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej, czyli serwisu www.granica.gov.pl oraz aplikacji mobilnych - Mobilna Granica i Asystent Granica.

Źródło: www.strazgraniczna.pl

2017-11-29 12:46:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter