Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Najwyższa Izba Kontroli oceniła funkcjonowanie służby więziennictwa

Prezes Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich? Szef NIK w obecności wybitnych specjalistów od spraw więziennictwa, zgromadzonych w Polskiej Akademii Nauk, przedstawił funkcjonowanie systemu penitencjarnego w Polsce z perspektywy Najwyższej Izby Kontroli. 

Podczas konferencji, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Polską Akademię Nauk oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, dyskutowano o stanie administracji więziennej oraz potrzebie zmian w prawie. Szef NIK przedstawił funkcjonowanie służby więziennej na podstawie badań kontrolnych przeprowadzonych w ciągu pięciu ostatnich lat. W tym okresie Izba przeanalizowała systemowo:

- Zatrudnianie osób pozbawionych wolności

- Readaptację społeczną skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności

- Wdrożenie i eksploatację systemu dozoru elektronicznego oraz realizację zadań przez sądowych kuratorów zawodowych w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności w tym systemie.

Każda z tych kontroli zakończyła się sformułowaniem szeregu rekomendacji. NIK w celu optymalizacji systemu penitencjarnego zaproponowała m.in.:

- powszechniejsze zatrudnianie osób pozbawionych wolności

- wprowadzenie przepisów upraszczających procedurę uzyskiwania przez osadzonych zaświadczeń z zakresu medycyny pracy

- podjęcie działań mających na celu zmobilizowanie dyrektorów podległych jednostek penitencjarnych do szerszej współpracy z organami administracji publicznej oraz z organizacjami pozarządowymi, w szczególności z urzędami pracy

- zintensyfikowanie szkoleń wychowawców i psychologów w zakresie tworzenia, doboru i realizacji skutecznych programów resocjalizacyjnych o udokumentowanej skuteczności

- kontynuowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby miejsc na oddziałach terapeutycznych

- potrzebę podjęcia przez MS działań zapewniających właściwe standardy obciążenia pracą kuratorów sądowych wykonujących zadania związane z dozorem elektronicznym lub bardziej równomierne obciążenie ich zadaniami wykonywanymi w ramach SDE.

W opinii ekspertów rekomendacje NIK są trafne i pozostają aktualne. Ich zastosowanie przełoży się na poprawę jakości administracji więziennej, podnosząc znacząco standard jej funkcjonowania.

Źródło: www.nik.gov.pl

2017-12-28 15:40:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter