Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Już dzisiaj zarejestruj się na Forum Transportu Publicznego

Celem ogólnym dla systemu komunikacji zbiorowej jest optymalna realizacja potrzeb przewozowych pasażerów poprzez wykorzystanie dostępnych technologii. Zaproszeni eksperci w zwięzłej formie przekażą pełen zakres praktycznych informacji dotyczący tej tematyki, szczególnie istotnej po rozpoczęciu kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej.

- Jak gospodarować środki z UE na rzecz rozwoju transportu publicznego?
- Jak zrównoważyć mobilność miejską?
- Jak poprawić bezpieczeństwo korzystania z transportu zbiorowego?
- Jak zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie transportu miejskiego na środowisko?

Prelekcje poprowadzą m.in.:
- Maciej Sulmicki - Prezes, Organizacja Zielone Mazowsze, "Detekcja pieszych w kontekście bezpieczeństwa."

- Stanisław Biega - Centrum Zrównoważonego Transportu, " Poprawa konkurencyjności transportu publicznego poprzez inteligentne  planowanie, wdrożenia i inwestycje. Przegląd dobrych praktyk."

- Sławomir Podsiadło - Zastępca Dyrektora ZTM Lublin, "Rozwój elektromobilności w Lublinie."

- Joanna Marcinkowska - Rzecznik Praw Pasażera Kolei, "Informacja pasażerska oraz zakup biletów poprzez mobilne kanały sprzedaży z perspektywy postępowań polubownych prowadzonych przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei – doświadczenia z pierwszego roku działalności."

- Wojciech Makowski - Audytor polityki rowerowej, Instytut Spraw Obywatelskich, "BYPAD - jak zapewnić maksymalną skuteczność polityki rowerowej?"

- Michał Beim - Instytut Sobieskiego, "Alternatywne formy wykorzystania samochodu jako uzupełnienie systemu transportu publicznego".

Na te i wiele innych pytań uzyskają Państwo odpowiedź podczas "Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo" już 31 stycznia w Warszawie.

Do bezpłatnej rejestracji zapraszamy: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, operatorów publicznego transportu zbiorowego, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych.

Patronat Honorowy: Związek Powiatów Polskich, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Białegostoku, Urząd Transportu Kolejowego, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Instytut Spraw Obywatelskich, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.

Zarejestruj się już teraz ->> Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce konferencji: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Kontakt z organizatorem:
Karolina Gromadzka
specjalista ds. promocji
mobile: + 48 535 304 214
e-mail: karolina.gromadzka@pirbinstytut.pl

2018-01-03 18:20:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter