Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


St. bryg. B. Wierzchowski szefem warmińsko-mazurskich strażaków

W sali konferencyjnej ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie, z rąk Komendanta Głównego gen. brygadiera Leszka Suskiego, st. bryg. Bogdan Wierzchowski otrzymał decyzję powołującą na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

St. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski urodził się w 1972 roku. Jest absolwentem studiów inżynierskich i magisterskich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz studiów podyplomowych z zakresu „Zapobiegania Pożarom i Awariom” również w SGSP.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1992 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w roku 1996. Po jej ukończeniu, od czerwca 1996 r. pełnił służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach na stanowisku specjalisty ratownika. Następnie został przeniesiony do pełnienia służby
w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Suwałkach.

Po transformacji administracyjnej kraju i utworzeniu nowych województw został przeniesiony do pełnienia służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Suwałkach, w której zajmował kolejno stanowiska w wydziale operacyjnym jako oficer, a następnie jako zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej.

W latach 2001-2003 pełnił służbę w województwie wielkopolskim – najpierw w Ośrodku Szkolenia PSP w Śremie, a po jego likwidacji, w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, w wydziale kontrolno-rozpoznawczym.

W grudniu 2003 r. wrócił do pełnienia służby w Komendzie Miejskiej PSP w Suwałkach, gdzie początkowo był zastępcą naczelnika wydziału operacyjnego, a następnie naczelnikiem tegoż wydziału. W okresie tym pełnił również nieetatową funkcję zastępcy dowódcy Kompanii Gaśniczej „Suwałki” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, a później dowódcy tej Kompanii.

1 sierpnia 2010 r. powołany został na stanowisko zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Suwałkach, nadzorującego wydział operacyjny, sekcję kontrolno-rozpoznawczą oraz jednostkę ratowniczo-gaśniczą. Dnia 1 kwietnia 2016 r. został Komendantem Miejskim PSP w Suwałkach.

Podczas swojej 25.letniej służby st. bryg. Bogdan Wierzchowski był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in.: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz dyplomami Komendanta Głównego PSP i Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Źródło: www.kwpsp.olsztyn.pl

2018-01-10 06:33:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter