Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Specjalny zespół ds. bezpieczeństwa zajął się ostatnimi piłkarskimi derbami Krakowa

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego zespołu interdyscyplinarnego do spraw bezpieczeństwa imprez masowych z udziałem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika, przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, służb mundurowych i klubów sportowych. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa podczas ostatnich derbów Krakowa w piłce nożnej.

Podczas posiedzenia omówiono niepokojące wydarzenia z ostatniego meczu derbowego w Krakowie. Uczestnicy spotkania zasygnalizowali główne wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas tego rodzaju imprez masowych.

– Wyciągając wnioski z tego, co się wydarzyło, chcemy wspólnie szukać rozwiązań na przyszłość, aby zapewnić bezpieczeństwo – powiedział wojewoda Piotr Ćwik, który przewodniczył naradzie. Ścisły i bieżący kontakt ze wszystkimi stronami jest bardzo potrzebny – dodał wojewoda.

W ramach wniosków podsumowujących posiedzenie podjęto decyzję o zwołaniu spotkań roboczych w mniejszych grupach. Poczynione ustalenia zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu zespołu ds. bezpieczeństwa imprez masowych, który ma się zebrać jeszcze przed początkiem rozgrywek.

Wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych został powołany zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lutego 2016 r. na mocy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Posiedzenia zespołu odbywają się systematycznie przy okazji wydarzeń mających status podniesionego ryzyka, w tym rozgrywek derbowych.

Źródło: www.malopolska.uw.gov.pl

2018-01-15 08:42:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter