Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Ochotnicy strażacy dostaną od samorządu nowoczesny wóz do gaszenia pożarów

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego gmina Myszyniec otrzymała na zakup nowego wozu blisko 440 tys. zł dofinansowania z RPO WM 2014–2020. Umowę podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu Elżbieta Lanc oraz burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka.

W ramach projektu zakupiono również dodatkowe wyposażenie specjalistyczne ratowniczo-gaśnicze, w tym m.in.: ekwipunek i uzbrojenie osobiste strażaka, sprzęt ratownictwa medycznego, podręczny gaśniczy, węże, armatura i oprzyrządowanie. Do strażaków trafi również ekwipunek ratowniczy, oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności. Całkowita wartość projektu to ponad 1,1 mln zł.

Samochód wraz z wyposażeniem umożliwi jednostce OSP prowadzenie akcji ratunkowych zarówno w przypadku pożarów, powodzi, huraganów, ale i w innych sytuacjach zagrożenia. Natomiast zwiększenie liczby i jakości sprzętu ratowniczo-gaśniczego poprawi sprawność jednostki, zwiększy gotowość bojową doniesienia pomocy oraz skróci czas dotarcia na miejsce interwencji.

– Cieszę się, że Samorząd Województwa Mazowieckiego mógł się przyczynić do zakupu tak potrzebnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wierzę, że przekazany dziś do użytku pojazd zwiększy skuteczność jej działań, a także podniesie poziom bezpieczeństwa strażaków – ochotników podczas ryzykownych akcji – powiedziała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Źródło: www.mazovia.pl

2018-01-16 07:37:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter