Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Zabytki w Polsce znajdą się pod specjalną ochroną funkcjonariuszy Policji

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach i Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin podpisali porozumienie ws. współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury.

Celem porozumienia jest szeroka współpraca i wymiana informacji między służbami konserwatorskimi a Policją oraz sprawna koordynacja podejmowanych działań, w związku z przestępczością wobec dziedzictwa kulturowego. Dotychczasową współpracę realizowano w oparciu porozumienie z 2005 roku. Zmieniające się przepisy oraz uwarunkowania sprawiły, że potrzebna była aktualizacja.

Nadinsp. Jan Lach zwracając się do odznaczonych i gości podziękował za zaangażowanie i współpracę. Wasza pomoc jest nie do ocenienia. Wasza wiedza i zaangażowanie na co dzień wspomagają działania Polskiej Policji w obszarze ścigania sprawców przestępstw przeciwko dobrom kultury. Skuteczność działań wymaga ścisłej współpracy tak, aby zapobiegać tego typu przestępstwom, a jeśli do nich dojdzie, skutecznie ścigać odpowiedzialnych za ich popełnienie – powiedział nadinsp. Jan Lach.

Zgodnie z treścią Porozumienia współdziałanie Generalnego Konserwatorem Zabytków z Komendantem Głównym Policji będzie realizowane w następujących formach:

1) wymiany informacji, doświadczenia i wiedzy;

2)  koordynacji działań, podejmowanych w celu zapewnienia efektywnej ochrony zabytków, profilaktyki kryminalnej albo wynikających z niecierpiącej zwłoki konieczności uzyskania wzajemnego wsparcia;

3) prowadzenia działań, mających na celu zapobieżenie utracie zabytków, odzyskanie utraconych zabytków lub podjętych w reakcji na zaistnienie działań przestępczych;

4) doskonalenia metodyki ochrony zabytków.

Nowe Porozumienie ma stać się podstawą efektywnej współpracy Generalnego Konserwatora Zabytków i Policji na polu przeciwdziałania przestępczości wobec dziedzictwa kulturowego.

Źródło: http://isp.policja.pl

2018-02-13 08:37:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter