Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Bezpieczeństwo mieszkańców priorytetem na każdym poziomie

Wymiana doświadczeń związanych z ratownictwem, zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem ekologicznym to niektóre tematy seminarium, które zorganizowane zostało w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Seminarium skierowane było do osób pracujących w administracji rządowej i samorządowej. Było ono wsparciem dla działań, które prowadzi resort spraw wewnętrznych i administracji w zakresie bezpieczeństwa ludności w ramach programu „Razem Bezpieczniej”.

Warto pamiętać, że samorządy lokalne odgrywają dużą rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego. To ich zadaniem jest między innymi wykrywanie oraz ostrzeganie mieszkańców o zagrożeniach. Dlatego muszą być dobrze przygotowane do działania w ramach obrony cywilnej. Trzeba podkreślić, że przygotowywana ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej wprowadza takie same standardy działania dla całej administracji. Z kolei programy ochrony ludności pozwolą na optymalne przygotowanie zadań dotyczących ochrony ludności już od poziomu gminy. Proponowane przepisy umożliwią wspieranie gmin i powiatów w realizacji tych zadań przez wojewodę, zarząd województwa i starostę.

Seminarium „Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych, a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym” odbyło się 23 lutego br. w MSWiA. 

Źródło: https://www.mswia.gov.pl

2018-02-27 07:47:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter