Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Jak skutecznie chronić infrastrukturę krytyczną

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się dwudniowa, międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Udział Policji oraz innych służb i instytucji w ochronie infrastruktury krytycznej państwa w dobie niesymetrycznych zagrożeń”.

Przedsięwzięcie otworzył Komendant-Rektor insp. dr Marek Fałdowski, który w ramach swojego wystąpienia odczytał również list od Pana Joachima Brudzińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, skierowany do uczestników konferencji.

Wśród gości zagranicznych znaleźli się przedstawiciele NATO Energy Security Centre of Excellence oraz Mavir Hungarian Independent Transmission Operator Company LTD.

W konferencji wzięli także udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę infrastruktury krytycznej, eksperci i specjaliści świata nauki, a także zainteresowani tą tematyką funkcjonariusze, pracownicy oraz studenci i słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Celem konferencji było ukazanie niesymetrycznego charakteru współczesnych zagrożeń, szczególnie silnie oddziałujących na infrastrukturę krytyczną państwa.

Wszelkiego rodzaju problemy w dostawie kluczowych dóbr i usług prowadzić mogą do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu państwa, inicjując trudne do przewidzenia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Uczestnicy starali się zdiagnozować obecny stan związany z podziałem kompetencji w ochronie infrastruktury krytycznej, doprecyzować odpowiedzialność poszczególnych służb i instytucji, a także określić możliwości i ograniczenia prowadzenia działań na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej. Uczestnicy propagowali także rozwiązania podnoszące efektywność dotychczas realizowanych zadań oraz upowszechniali dobre praktyki w tym obszarze.

Źródło: https://wspol.edu.pl

2018-03-02 07:35:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter