Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Patronat medialny "Bezpieczeństwo Publiczne"
Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego

Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza do udziału w debacie z Ekspertami podczas wydarzenia: „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”.24 maja 2018 r., Wrocław, wymagana rejestracja

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej polegająca na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym. Państwo i jego obywatele mają prawo oczekiwać, że kierowanie bezpieczeństwem narodowym jest ciągłe, sprawne, odporne na zakłócenia i nieustannie doskonalone.

Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

Proponowane zagadnienia tematyczne:

• Systemy łączności

• Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu

nowoczesnych technologii

• Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy

komputerowe, radiotelefony, monitory).

• Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych

• Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego

• Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i

mundurowymi

• Współpraca ze środkami masowego przekazu

• Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń

• Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

• Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej

• Aspekty prawne

Grupa docelowa:

  • · przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów

zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego

  • · funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska

Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej

  • · koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT

W ramach zgłoszenia zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Miejsce: Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, 53-434 Wrocław

Czas trwania: 09.30 – 14:30

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

Dominika Meller

mobile: +48/786 146 013

e-mail: dominika.meller@pirbinstytut.pl

2018-03-07 14:05:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter