Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Ćwiczenia pirotechników ze Straży Granicznej

Na przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili próbny alarm bombowy, aby doskonalić procedury w zakresie neutralizacji tego typu zagrożeń.

Na drogowym przejściu granicznym w Korczowej odbyło się szkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie rozpoznawania i neutralizacji zagrożeń o charakterze bombowym. Próbny alarm bombowy zorganizowano w nieużytkowanych jeszcze budynkach części autostradowej przejścia granicznego. Podczas ćwiczeń funkcjonariusze SG, którzy przeszli specjalistyczne przeszkolenie w zakresie rozpoznawania i neutralizacji zagrożeń o charakterze bombowym pracowali z pozostawionym w toalecie podejrzanym plecakiem, opatrzonym kartką z napisem „Bomba”.

Na początku miner–pirotechnik ocenił potencjalne zagrożenie wykonując m. in. zdjęcie rentgenowskie plecaka, a następnie robot pirotechniczny przetransportował bagaż do pojemnika przeciwwybuchowego. Podejrzany pakunek został przetransportowany do miejsca neutralizacji, czyli kontrolowanego zniszczenia.

W czasie ćwiczeń funkcjonariusze-pirotechnicy doskonalili także procedury przepływu informacji i koordynację pojętych działań. Działania miały na celu praktyczne sprawdzenie procedur w przypadku zagrożenia życia i zdrowia podróżnych przekraczających granicę państwa. Były również okazją do sprawdzenia i doskonalenia algorytmu postępowania służb granicznych na wypadek zaistnienia tego rodzaju zdarzenia.

Źródło: https://www.strazgraniczna.pl

2018-03-08 07:54:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter