Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Sukcesy polskiej policji w walce z handlarzami dobrami kultury

Policja polska w dniach 20 – 30 listopada 2017 roku wzięła udział w europejskiej operacji pod kryptonimem Pandora II, koordynowanej przez Europol, wymierzonej w zwalczanie kradzieży i nielegalnego handlu dobrami kultury, w tym szczególnie nielegalnego obrotu w Internecie.

 

W operacji wzięły udział służby policyjne i celne 21 państw Europy. Na obszarze poza Europą analogiczną operację pod kryptonimem Athena przeprowadził Interpol we współpracy ze Światową Organizacją Celną. Informacja na temat operacji została przekazana do publicznej wiadomości dopiero teraz ze względu na toczące się w niektórych krajach postępowania.

Operacja koncentrowała się na ujawnianiu przypadków grabieży dziedzictwa kulturowego na obszarach lądowych i podwodnych, nielegalnego obrotu dobrami kultury (ze szczególnym uwzględnieniem krajów objętych konfliktem) oraz kradzieży zabytków. Jej celem było także zgromadzenie informacji na temat osób lub grup przestępczych, dokonujących nielegalnych eksploracji stanowisk archeologicznych, oraz szeroko pojętychprzestępstw  przeciwko dobrom kultury.

W wyniku działań polskiej Policji na terenie naszego kraju zatrzymano kilka osób związanych z nielegalnym obrotem dobrami kultury. Na podstawie zgromadzonych materiałów wszczęto 24 nowe postępowania. Łącznie zabezpieczono 3629 dóbr kultury, z których blisko połowa stanowi zabytki archeologiczne. Większość działań Policja przeprowadziła we współpracy z innymi służbami i instytucjami m.in. Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Wojewódzkimi Urzędami Ochrony Zabytków i Konferencją Episkopatu Polski.

Źródło: http://isp.policja.pl

2018-03-13 09:03:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter